Akreditasyon

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

AKREDİTASYON KOMİSYONLARI

AKREDİTASYON KOMİSYONU
 ÜnvanıAdı-SoyadıBirimiGörevi
1Doç. Dr. Aydın TAŞİlahiyat FakültesiBaşkan
2Dr. Öğr. ÜyesiAbdussamet KAYA İlahiyat FakültesiBaşkan Yrd.
3Öğr. Gör.Mutlu SAYLIKİlahiyat FakültesiÜye
4Dr. Öğr. ÜyesiAhmet ÇELİKİlahiyat FakültesiYedek Üye

Akreditasyon Kalite Güvence Sistemi Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Abdussamet KAYA

Üye     : Arş. Gör. Alaattin TEKİN

Üye     : Arş. Gör. Ahmet PEKAYDIN

Üye     : Arş. Gör. Fatih ÖZKAN

Akreditasyon Eğitim ve Öğretim Komisyonu

Başkan: Öğr. Gör. Mutlu SAYLIK

Üye     : Arş. Gör. Ömer GÜNAN

Üye     : Arş. Gör. Osman ŞİMŞEK

Üye     : Arş. Gör. Cenap AYİK

Üye     : Arş. Gör. Sacide AKCAN

Üye     : Arş. Gör. Dr. Hüseyin ZAMUR

Üye     : Dr. Öğr. Üyesi M. Sait KAVŞUT

Akreditasyon Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Aydın TAŞ

Üye     : Arş. Gör. Abdulmelik VERGİ

Üye     : Arş. Gör. Mehmet GÜLNİHAL

Üye     : Arş. Gör. Usame BOZKURT

Akreditasyon Toplumsal Katkı Komisyonu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Abdussamet KAYA

Üye     : Arş. Gör. Dilek ÖZBEY TAN

Üye     : Arş. Gör. Merve ZEYBEL

Üye     : Arş. Gör. Faruk EVRENK

Akreditasyon Yönetim Sistemi Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Aydın TAŞ

Üye     : Arş. Gör. Ahmet AKDENİZ

Üye     : Arş. Gör. Cennet ASANA

Üye     : Arş. Gör. Taner KARASU

AKREDİTASYON HAKKINDA BİLGİ

Akreditasyon ve faydası

Akreditasyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı ve yükseköğretim kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir.

Akreditasyon, işlerin yazılı (tanımlı ve planlı) olmasını, işlerin ilgili paydaşlarla istişare içinde yürütülmesini isteyerek kuruma sistem kazandırır. İşlerin sonuçlarının takip edilip iyileştirilmesini talep eder. Kurumda işler, tanımlama ve planlama olmadan da iyi gitse bile, bunlar tanımlı ve planlı olmazsa güvence altında olmaz, kişilerin özel ve gayretlerine bağlıdır, kişiler değişince (örneğin dekan değişince) işler tamamen farklı yöne gidebilir. Akreditasyon ve kalitede bu istenen bir şey değildir.  Akreditasyon, kurumsallaşma olmasını, işlerin kurumsal kimlikle yürütülmesini, kişilere bağlı olmamasını sağlar.

Tanımlı ve planlı uygulamalar zamanla iyice oturur kurum kültürü haline gelir ve başkaları tarafından örnek alınır.

Akreditasyon, kurumdaki herkesi (idareci, hoca, memur, öğrenci, işçi), binayı ve çevreyi kapsar. Herkesin kendisini değiştirmesini, klasik alışkanlıklarını terk etmesini gerektirir. Bu sürecin başı acı, zor ve sıkıntılı, sonu ise tatlıdır.

Akreditasyon süreci kuruma ek yük getirmektedir ancak bunun karşılığında kurumu güçlendirir, bir işleyiş kazandırır, kişilere bağlı uygulamaları asgariye indirir.

Akreditasyon ajansına başvurmak, isteğe bağlıdır ancak YÖK bunu istemekte ve teşvik etmektedir.

Akreditasyon ilahiyat alanında yeni başlıyor

İlahiyat alanında –dünyadaki bütün ilahiyatlar dâhil- akreditasyon yeni başladı. Fakültemiz 2020 yılı Ocak ayında ilk başvuran 13 İlahiyat fakültesinden birisidir. Henüz elimizde örnek yoktur. Bu işi tam olarak bilen danışılacak kişiler bulmakta zorlanıyoruz. İlk olmanın dezavantajları yanında, raporumuzun daha müsamahalı değerlendirilmesi açısından avantajları da vardır.

Öz değerlendirme raporu (ÖDR) ve faydası

ÖDR, kurumun kendi resmini çekip, durumunu görüp kendi kendini düzeltmesine fırsat vermektir. "Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz" demektir.

İç ve dış ÖDR kuruma ayna tutar, kalite açısından iyi ve eksik yönlerini gösterir.

Akreditasyon ajansı, ilk önce kurumun kendi öz değerlendirme raporunu yazması istenerek, kurumun kendi eksiklerini kendisi görüp gerekli tedbirleri alarak, mümkün mertebe dışarıdan müdahaleye gerek kalmadan ilerlemesini, kaliteyi yakalamasını sağlamak ister.

Kurumun yazdığı ÖDR, akreditasyon ajansının değerlendiricileri tarafından incelenerek gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tespit edilmeye çalışılır. Gerekli görülen yerde kurumdan açıklama ve bilgi istenir.

Akreditasyon süreci

1) İstenen kriterlerine göre hazırlanan ÖDR (İlahiyat Akreditasyon Ajansına (İAA'ya) teslim edilir.

2) Teslim edilen raporu İAA'nın denetçileri önce rapor üzerinde, sonra da kuruma gelerek yerinde değerlendirir. Denetçiler ihtiyaç duyarsa fakülteden yeni bilgi ve belgeler isteyebilir. Fakülteye gelen denetçiler iç ve dış paydaşlarla da görüşür.

3) Denetçileri raporlarını İAA'ya sunar. İAA, kurumu akredite edip etmeme yönünde veya koşullu akredite etme karar alır. Akreditasyon kararı istenen ölçütlerin olgunluk düzeyine göre kuruma verilen puanların toplamına göre alınır. ÖDR'de 5 başlık (Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı, Yönetim Sistemi) vardır. Bu başlıkların altında 22 ölçüt, 58 alt ölçüt var. YÖKAK (Yükseköğretim Kalite Kurulu) uygulamasına göre: Kurum, ölçütlerin olgunluk düzeyine göre 1000 puan üzerinden değerlendirilir. Puanların dağılımı şöyledir:

Kalite Güvencesi Sistemi: 200 puan

Eğitim ve Öğretim: 400 puan

Araştırma ve Geliştirme: 150 puan

Toplumsal Katkı: 100 puan

Yönetim Sistemi: 150 puan

Kurumun aldığı puanların toplamı:

650 ve üzeri ise "tam akreditasyon" (kurumun beş yıllığına akredite edilmesi),

500-649 arasında ise "koşullu akreditasyon" (kurumun iki yıllığına akredite edilmesi) verilir.

500'un altında olursa kurum akredite edilmez ve iki yıl akreditasyona başvuramaz sadece gelişmesi için destek verilir.