Eğitim Alma Hareketliliği

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Programına, üniversitemiz akademik ve idari personelin tamamı başvuru yapabilmektedir.

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Programı, personelin çalışma alanı ile ilgili bilgi ve tecrübelerini arttırmaya yönelik bir faaliyettir.

Hareketlilik, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumlarına veya özel işletmeler, ticaret odaları, sendikalar veya araştırma kurumları vb. gidilerek gerçekleştirilebilmektedir.

Hareketlilik, seyahat hariç, en az 2 gün, en fazla 2 ay olarak gerçekleştirilebilir (Başvuru yoğunluğundan dolayı faaliyetin 1 haftası üniversitemiz tarafından hibelendirilmektedir. İsteyen personel faaliyetini hibesiz bir şekilde daha uzun tutabilmektedir).

Seçilen personellerin,  30 Eylül  tarihine kadar faaliyetlerini tamamlayıp dönmüş olmaları gerekmektedir.

İsteyen personelimiz hibe almaksızın ”Non-Grant Staff Training Mobility” olarak değişim faaliyetinde bulunabilirler. Ancak bunun için de başvuru döneminde Erasmus Koordinatörlüğüne başvuru yapmış olmak gerekmektedir.

Başvuru ve Seçim Süreci:

Başvuru için üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğünün ilgili akademik yıldaki ilanları döneminde başvuru belgelerinin tamamı Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir (Başvuru döneminde belgelerini teslim etmeyen personel, kabul almış olsa bile programdan faydalanamaz).

Başvuru döneminde ilan edilen değerlendirme kriterleri ile değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasından ilan edilecektir.

Asil listeye giren adaylar, belirtilen tarihler arasında bir kabul mektubu sağlayıp Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edecektir (Kabul belgesi ile beraber karşı kurumdan imzalı "Mobility Agreement" belgesi teslim edilecektir).

Belgelerini teslim eden adaylar, bağlı bulundukları akademik veya idari birimden (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Daire Başkanlığı, Müdürlük vs.) kalacakları süre için görevlendirme almak üzere başvuruda bulunurlar (Görevlendirmelerde, personelin Erasmus+ Programı kapsamında görevlendirildiği, yolluk ve yevmiyesinin Erasmus+ Programından karşılanmak üzere görevlendirme yapıldığı mutlaka belirtilmelidir).

Görevlendirmesi de çıkan personel biletleme işlemlerini gerçekleştirip, gitmeden en erken 30 gün önce hibe sözleşmesinin hazırlanması üzere, Erasmus Koordinatörlüğüne başvuruda bulunmalıdır (Sözleşme imzalanabilmesi için Vakıfbank'tan açılan bir Euro hesabı istenmektedir).

Sözleşmelerin imzalanmasının ardından yurtdışı çıkışı öncesi toplam alınması gereken harcırahın %80'i personelin hesabına çıkarılır.

Yurtdışında programın tam olarak bitirilmesi sonrası alınacak olan katılım sertifikası (eğer orijinali Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilmediyse Mobility Agreement ve kabul mektubu) ve Biniş Kartları orijinal olarak Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilir.

Son olarak sisteme Eğitim Alma Raporunun girilmesinin ardından personelin %20 harcırah ve uygun olan seyahat ödemesi gerçekleştirilir.

Gerekli belgeler*:

             Gitmeden Önce:

                        Başvuru Formu (Mobility Agreement) ,

                        Dil Belgesi (istenmesi halinde),

                        Davet Mektubu,

                          Eğitim Alma Hibe Sözleşmesi,

                        Görevlendirme Kararı,

                        Euro Hesabı (Vakıfbank Dicle Üniversitesi Bağlı Şb.),

             Dönünce:

                          Katılım Sertifikası ,

                        Dönen Öğretim Elemanı Raporu,

                        Biniş Kartları (Bütün seyahatlere ait).

*Hazırlanacak olan belgelerin tamamının gidilen kurumdan orijinal olarak alınması gerekmektedir. Yurtdışı çıkışından önce belgelerinin taranmış halini temin eden personel, yurtdışı dönüşünde orijinal belgeyi dönüşte ofise teslim etmekle yükümlüdür. Eksik evrakı olan veya orijinal belgeleri teslim etmeyen personele %20 ödemesi yapılmayacaktır.

Hibe Miktarları

2019 Proje Dönemi ülkelere göre günlük hibe miktarları:

Gidilecek ülkelere göre günlük hibe miktarları:      


Hayat Pahallılığına Göre Ülke Kategorileri

Misafir Olunan Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihteştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, GKRY, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

119


 


Ayrıca gidilen Yükseköğretim Kurumunun bulunduğu şehir ile Diyarbakır arasındaki mesafe esas alınarak aşağıdaki tabloya göre seyahat ödemesi yapılacaktır:

Mesafe Hesaplama Aracı için tıklayınız:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

 

Elde Edilen KM Değeri

Seyahat Hibesi (€)

10 - 99 KM

20

100 - 499 KM

180

500 - 1999 KM

275

2000 - 2999 KM

360

3000 - 3999 KM

530

4000 - 7999 KM

820

8000 KM ve üzeri

1500