Diş Hekimliği İdari Personel

İdari Personel Dahili Telefon Listesi

Fakülte Sekreteri - Erdal ÇOLAK

3305

Hastane Müdürü - Şükrü İZGİ

3349

Başhemşire-Münevver YÜCEDAĞ

3311

Personel ve Yazı İşleri - Dilşah ASLAN

3306

Personel İşleri -  Sevim KALABAŞ

3310

İlaç ve Tıbbi Malzeme Birimi - Ömer ÇOLAK

3330

Taşınır Kayit Kontrol Yetkilisi - Mehmet EKİNCİ

3307

Kalite Birimi - Naşide KAYA

3312

Danışma (Zemin Kat)

3324

Danışma (Öğrenci Dershaneleri)

3465

Güvenlik - (Bodrum Kat)

3329

Öğrenci Kantini

3323

Yazı İşleri (EBYS)-Tacdi AYTEK

3318

Santral - Bülent ÖZDEMİR

3321

HBYS - Bilişim Sorumlusu Ahmet ŞEŞEN

3464

Biomedikal - Hakkı KARAKEÇİ

3327

Teknik Birim - Abbas KAVALA - Veysi İNANÇ

3329

Elektrik - Remzi DEMİRTAŞ

3316

Faturalama - Fırat ERDOĞAN

3326

Satın Alma - Veysi ÇELİK

3325

Satın Alma - Aysun TURŞAK

3320

Vezne - Halil ÖZDEMİR

3332

Öğrenci İşleri Şef Ramazan YAĞMUR

8756

Öğrenci İşleri - Sakine GÜLTELKİN

8757

İmplant Birim Sekreteri

3356

Hasta Kayıt

3334