Yüksekokul Kurulu

BAŞKAN

   Doç. Dr. Faruk GÖKÇE

ÜYELER

  Öğr. Gör. Kadri NAZLI    - Müdür Yardımcısı
  Öğr. Gör. Hasan ATSIZ  -  Müdür Yardımcısı
                  Tahir BAL      - Yüksekokul Sekreteri