Yönetim Kurulu

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

Adı-Soyadı

 

Görevi

Prof. Dr. Orhan KAVAK

 

Başkan

Doç. Dr. Vedat Veli ÇAY

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KOÇYİĞİT

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bahri Baran KOÇAK

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Orhan ARPA

 

Üye

Öğr. Gör. Yasin ERKOÇAK

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kadri AYKÜZ

 

Üye

Zeki TURA

 

Raportör