Vizyon

Türkiye’nin Doğu-Batı arasındaki köprü görevi ve jeopolitik konumu, Türk havacılığının vizyonunu tanımlamaktadır. Buna göre, Türkiye daima kuvvetli bir hava savunmasına sahip olmak ve Türk sivil havacılık sektörünün hızlı gelişimine paralel olarak, Doğu-Batı arasında sivil havacılık alanında da köprü görevini üstlenmek zorundadır. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle bu alanda yetişmiş bilgili ve becerikli, uluslararası standartta kalifiye insan gücünü oluşturmak gerekmektedir.

Yüksekokulumuzun misyonu, havacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için, Havacılık Yönetimi ve Uçak Gövde-Motor Bakım programlarında ileri bilgi ve beceriye sahip, yabancı dil bilen kaliteli ve yetenekli elemanlar yetiştirmek olup vizyonu ise eğitim kalitesi ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve sivil havacılık alanında öncü bir yüksek öğretim kurumu olmaktır.