Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü

ADI-SOYADI

 

ÜNVANI

 

İLETİŞİM

 

 

Prof. Dr. Orhan KAVAK

Bölüm Başkanı

3577

Doç. Dr. Vedat Veli ÇAY

Doçent

8423

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KOÇYİĞİT

Öğretim Üyesi

8425

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kadri AKYÜZ

Öğretim Üyesi

8428

Ar. Gör. Eşref ÇAKIR (35. Madde Görevlendirme)

Araştırma Görevlisi

-