Tarihçe

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinin bir bölümü olarak Eğitim ve Öğretimini yapan Yüksekokulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1996 tarihli ve 022315 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanuna ek 30.maddesine göre Bakanlar kurulunca 14.10.1996 tarihinde Yüksekokula dönüştürülmüştür. Yüksekokulumuz, Beden Eğitimi ve Spor, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinden oluşmaktadır.

Eğitim ve Öğretimini 7 derslik, Spor adasında bulunan 1 Futbol sahası, Tartan Atletizm pisti, Kapalı tenis kortu, 2 Açık Hava Basketbol sahası ile Olimpik Açık ve Kapalı yüzme havuzunda sürdürmektedir. Yüksekokulumuz eğitim-öğretim süresi bütün bölümlerde 8 yarıyıl olup, öğretim dili Türkçedir. Yüksekokulumuz ülkemiz ve bölgemizin Spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere Beden Eğitimi öğretmeni, Antrenör ve Spor Yöneticiliğinden mezun olup, spor eğitim uzmanı olacak bireyler yetiştirmektedir.

Kuruluş tarihinden itibaren hizmet veren Müdürlerimiz;

  • Prof.Dr.M.Salih ÇELİK (1998-2000)
  • Prof.Dr.Cengizhan ÖZBAY (2000-2008)
  • Prof.Dr.Hüseyin BÜYÜKBAYRAM (2008-2015)
  • Dr.Öğr.Üyesi Zafer AKTÜRK (2015-….)


Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 5 Dr.Öğr.Üyesi, 13 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi ve 19 İdari personelle faaliyetini sürdürmektedir. Kurulduğu günden bu yana binlerce öğrenciyi mezun vermiş olan Yüksekokulumuz, 2019-2020, Eğitim-Öğretim yılında mevcut 908 öğrencisiyle çalışmalarına devam etmektedir.