İdari

ADI-SOYADI

ÜNVANI

BİRİMİ

E-MAİL

DAHİLİ

Adem BAYRAM

Yüksekokul Sekreteri

Yüksekokul Sekreteri

admbayram@dicle.edu.tr

3370

Ayşe BULUT

Eğitim Hemşiresi

Eğitim Hemşiresi

 

3385

Eylem BAL

Bilgisayar İşletmeni

Personel İşleri

arinroni2715@hotmail.com 

3386

Hüsnü AKARSU

Ayniyat Saymanı

Mali İşler / Taşınır Kontrol Yetkilisi

akarakarsu@hotmail.com

3387

Suat KAYA  

Büro Personeli (4/D)

İdari İşler

kodeman_78@hotmail.com

3390

Zülküf ARSLAN

Tekniker

Teknik İşler

 

3381

Veysi SOYSAL

Hizmetli

Evrak Kayıt

veysisoysal21@hotmail.com 

7578

Mürüvvet AKDENİZ

Hizmetli

Fotokopi

 

7572

Emine KILIÇ

Hizmetli

Hizmetli

 

7577

Ramazan YILDIZ

İşçi (4/D)

Dershane Sorumlusu

 

7565


Dahili telefonlara  0412 241 10 00’ı aradıktan sonra iç hat numarası kodlanarak ulaşılabilir.