Akademik

ADI-SOYADI

ÜNVANI

DAHİLİ

E-MAİL

Prof.Dr. Mustafa KELLE

Müdür

  3370

mkelle@dicle.edu.tr

Dr.Öğr.  Üyesi Gülhan YİĞİTALP

Müdür Yardımcısı – Bölüm Başkanı

  3370

gyigitalp@dicle.edu.tr

Dr.Öğr.  Üyesi Leyla ZENGİN AYDIN

Müdür Yardımcısı

  3370

leyla_zen@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Altun BAKSİ

Doktor Öğretim Üyesi

  7579

altun.baksi@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Yeter DURGUN OZAN

Doktor Öğretim Üyesi

  3389

yeter_ozan@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Hamdiye ARDA SÜRÜCÜ

Doktor Öğretim Üyesi

  3391

hamdiyearda@yahoo.com.tr

Dr. Öğr. Üyesi Funda GÜMÜŞ

Doktor Öğretim Üyesi

  3376

fcamuz@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Gülbeyaz BARAN DURMAZ

Doktor Öğretim Üyesi

  3383

rozbaran@gmail.com

Dr.Öğr.  Üyesi Mesude DUMAN

Doktor Öğretim Üyesi

  3380

mesudeduman@hotmail.com

Öğrt.Gör.Dr.Şebnem NERGİZ ÖZTÜRK

Öğretim Görevlisi

  7571

sebnemnergiz@gmail.com

Öğrt.Gör.Semra TEMEL

Öğretim Görevlisi

  3378

stemel@dicle.edu.tr

Öğrt.Gör.Medine ERKAN

Öğretim Görevlisi

  3374

merkan@dicle.edu.tr

Öğrt.Gör.Evin EVİNÇ

Öğretim Görevlisi

  3372

eevinc@dicle.edu.tr

Öğrt.Gör.İkram BOZAN DURĞUN

Öğretim Görevlisi

  3375

ikram.bozan@dicle.edu.tr

Arş.Gö r.Hasan GENÇ Araştırma Görevlisi   7567 hasan.genc@dicle.edu.tr
Öğrt.Gör.Çiçek SARUHAN Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)   7566 cicek.saruhan@dicle.edu.tr
Öğrt.Gör. Meltem SUNGUR Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)   7577 meltem.sungur@dicle.edu.tr
Öğrt.Gör. Tülay YILDIRIM Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)   7574 tulay.yıldırım@dicle.edu.tr
Öğrt.Gör. Esra ANUŞ TOPDEMİR Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)   7579 esra.topdemir@dicle.edu.tr

Dahili telefonlara  0412 241 10 00’ı aradıktan sonra iç hat numarası kodlanarak ulaşılabilir.