Müdür Yardımcısı

      Öğr. Gör. Ercan OK     

 Öğr. Gör. Cem ŞENOL