Kurul
  

UNVANI

ADI-SOYADI

GÖREVİ

Doç. Dr.

Muhammed Tayyib KILIÇ

Başkan

Okutman

Ercan OK

Üye

Öğretim Görevlisi

Cem ŞENOL

Üye

Öğretim Görevlisi

Faruk AKSOY

Üye

Öğretim Görevlisi

Mehmet Sait ÇEVİK

Üye

Okutman

Sevim BAKIR KAYA

Üye

Yüksekokul Sekreteri

Hacı TEKDEMİR

Raportör

UNVANI

ADI-SOYADI

GÖREVİ

Doç. Dr.

Muhammed Tayyib KILIÇ

Başkan

Öğretim Görevlisi

Ercan OK

Üye

Öğretim Görevlisi

Cem ŞENOL

Üye

Öğretim Görevlisi

Mehmet Sait ÇEVİK

Üye

Öğretim Görevlisi

Sevim Bakır KAYA

Üye

Yüksekokul Sekreteri             Haci TEKDEMİR

Raportör