İdari Personel
UNVANI ADI-SOYADI GÖREVİ DAHİLİ 
Yüksekokul Sekreteri Hacı TEKDEMİR Yüksekokul Sekreteri 7867
VHKİ Hamit HEKİMOĞLU Mali İşler - ÖSYM 7829
Bilgisayar işletmeni Ali Rıza ASLAN Öğrenci İşleri /Personel İşleri 8025
Memur Murat TAŞKESEN Arşiv 7877
Memur Kadir TAŞKESEN Evrak Kayıt 7876
Tekniker Selahattin UMAY Teknik Birim 7875
Güvenlik  Güvenlik Görevlisi Güvenlik Birimi 7879