MYO GENEL TANITIM

 DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL TANITIM

 Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2013-2014 öğretim yılında Diyarbakır Meslek Yüksekokulu’nun Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,  Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu olarak üç ayrı meslek yüksekokuluna ayrılması sonucu ilk öğrencilerini almaya başlamıştır.

Okulumuz,  şu an itibariyle, 6 bölüm, 8 program, 1027 öğrencisi ile öğretimine devam etmektedir. Ülkemiz ve bölgemiz için ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünü en iyi şekilde  yetiştirmek için gerekli olan bütün unsurları bünyesinde barındıran okulumuz,  her geçen yıl daha da büyüyerek gelişimini sürdürmektedir.

Yüksekokulumuz bölümlerinde çağın gerektirdiği nitelikte eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi  için tam donanımlı 15 sınıf, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 2 adet amfi, 1 adet konferans salonu mevcuttur.

Dicle Üniversitesi Mesleki eğitim sürecinin başlangıcından beri Sosyal Bilimler Meslek yüksek okulu eğitim ve öğretim sürecini verimli bir şekilde  değerlendirmektedir. Mesleki eğitim konusundan başlayarak birçok girişimde bulunulmuş; eylem planları hazırlanmış; çalışma grupları kurulmuştur. Bu doğrultuda, Mevlana , Erasmus , Bologna, Farabi gibi eğitim programlarının temel eğitim politikalarından Yararlanılmıştır. 

Öte yandan, 2013-2014 yılı itibariyle rekabetçi ve dinamik bir bilgiye dayalı mesleki eğitim hedefi doğrultusunda eğitime önemli bir yer atfedilmiş; genel ve mesleki eğitimde bazı ölçütler belirlenmiş; yaşam boyu öğrenimin daha kolay erişilebilir bir çerçeveye yerleştirilmesi öngörülmüştür. 

Bu çerçevede, aşağıdaki konularda destek sağlanmaktadır: 

 • Mesleki eğitimle, Mevlana , Erasmus , Bologna, Farabi programaları sayesinde Üniversteler arasındaki işbirlikleri sağlama;
 • Yurtdışında eğitim görmek üzere değişim programları ve fırsatları;
 • Yenilikçi öğrenme ve öğretim projeleri;
 • Akademik ve profesyonel eğitim Olanakları ;
 • Eğitimde yeni teknolojiler ve mesleki kalifikasyonların uluslararası tanıtım çalışmaları;
 • Yeniliğe açık olma ve sürekli yeni hedeflere ilerlemeyi ilke olarak benimseme;
 • Evrensel değerlere bağlı kalma;
 • Teknolojiye ve Stratejiye yönelik anlayışın benimsenmesi ve uygulanması;
 • Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile eleştiriye açık olma,
 • Kaynakları ekonomik, etkin ve verimli kullanmayı benimseme;
 • Akademik ve bilimsel çalışmalarda öncü olmayı betimleme;
 • Hakkaniyetten ve adaletten yana yansız davranmayı benimseme;
 • İnsan haklarına ve özgürlüklerine saygı gösterme;
 • Kaliteli eğitimi ilke olarak benimseme;
 • Toplumsal ve kültürel değerleri içselleştirme;
 • Emeğe saygı gösterip ve liyakate değer verme;
 • Farklılıkları ve çok kültürlülüğü bir zenginlik olarak benimseme;