Müdür
Müdür

MÜDÜR

 

Dr.Öğr.Üyesi Bedrettin KOLAÇ

 

bkolac@dicle.edu.tr