Sınav Kuralları

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

SINAV KURALLARI

 

 1. Sınava girecek öğrencilerimiz Dicle Üniversitesi tarafından verilen öğrenci kimlik belgesini sınav esnasında masa üzerinde bulunduracaktır.
 2. Öğrenciler önceden          belirlenen        sınav    salonunda       sınava girmek zorundadırlar.
 3. Sınav kâğıdına istenen bilgileri eksik yazan öğrenci hak iddia edemeyecektir.
 4. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika geç gelen öğrenci sınava katılabilir ancak ilk 15 dakika sınavı tamamlamış dahi olsa öğrenci sınav salonunu terk edemez. Aksi halde sınavı geçersiz sayılır.
 5. Ders sorumlusu öğretim elmanı belirlediği materyal dışında hiçbir cihaz vs. bulundurulamaz. Ders notları sıralardan uzak tutulmalıdır.
 6. Öğrencinin bulunduğu sıraya yakın okuma mesafesinde bulunan ve ders ile ilgili olabilecek her türlü yazılı belge ve işaretler öğrenci sorumluluğundadır ve kopya sayılacaktır.
 7. Öğrenciler arasında her türlü malzeme alışverişi kesinlikle yasaktır.
 8. Cep telefonu ve her türlü haberleşeme ve iletişim aracı sınav görevlisinin belirleyeceği yerde ya kapalı konuda tutulması veyahut sınav günü getirilmemesi gerekmektedir.
 9. Cep telefonu ve her türlü haberleşeme ve iletişim cihazının kaybolması durumunda bu hususta bütün sorumluluk öğrenciye aittir.
 10. Sınav görevlisi herhangi bir neden belirtmeksizin öğrencinin yerini sınav süresince değiştirebilir.
 11. Sınava giren öğrenciler yoklama çizelgesini imzalamalıdır. Görevliden habersiz sınav kâğıdını bırakıp çıkan öğrencinin kâğıdı geçersiz sayılabilecektir.
 12. Sınav evrakının veya sınava ilişkin notların salon dışına çıkarılması yasaktır.
 13. Öğrenciler sınav başladıktan sonra konuşamazlar, soru soramazlar, yorum yapamaz ve yüksek sesle konuşamazlar.
 14. Başkasının kâğıdına bakmak, yeme içme eylemi, yazılı veya sözlü aktarımlar yasaktır.
 15. Sınav süresince düzene uymayanlar hakkında disiplin yönetmeliği işletilecektir.
 16. Sınav bitiminde salon kapısı önünde konuşmak, gürültü yapmak ve sınavı tartışmak yasaktır.
 17. Bilgisayar Laboratuarında yapılacak sınavlarda su ve diğer içecekleri salona sokmak yasaktır.
 18. Tüm öğrenciler bu kuralları bilerek ve uymak zorunda olduğunu kabul ederek sınava girmektedirler.