Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

1983-1984 öğretim yılında Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulan Eğitim Yüksekokulu bünyesinde yer alan ve 2 yıllık eğitim veren Sınıf Öğretmenliği Programı, 1984-1985 öğretim yılında ilk sınıf öğretmeni mezunlarını vermiştir.  1987 yılında eğitim süresi 4 yıla çıkarılmıştır. 1992 yılında Sınıf Öğretmenliği programı; Ziya Gökalp Eğitim Fakültesine, 1998 yılında da Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan ilköğretim bölümüne bağlanmıştır. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2016 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ile Temel Eğitim Bölümüne bağlı olarak Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı olarak yapılandırılmıştır. 2014-2015 öğretim yılından itibariyle yüksek lisans programına da öğrenci alınmaya başlanmıştır. Öğretim dili Türkçe olan programda öğrenim süresi 4 yıldır. Programın temel amacı, öğretmen adaylarına, etkili bir sınıf öğretmeninin sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlamaktır. Bu programa devam eden öğrenciler, eğitim fakültesi bünyesinde bulunan bilgisayar laboratuvarı, fen laboratuvarı, spor odası, drama salonu ve kütüphaneden yararlanabilmektedirler.

 

Lisans Programı

 

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programı için tıklayınız. (Link verilecek)

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Sınav Programı için tıklayınız. (Link verilecek)

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programı AKTS Bilgi Paketi için lütfen tıklayınız. (Link verilecek)

 

Yüksek Lisans Programı

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı için tıklayınız. (Link verilecek)

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı AKTS Bilgi Paketi için lütfen tıklayınız. (Link verilecek)