Temel Eğitim Bölümü Akademik Personel

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ A.B.D.

Öğretim Elemanı

Dahili Hat

E-posta

Doç. Dr. Cemal AKÜZÜM (A.B.D. Başkanı)

8882

cemalakuzum@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Meral ÖNER SÜNKÜR

8933

onermeral@dicle.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BARS8822 mehmetbars21@gmail.com 

Öğr. Gör. Mahmut ALTUNHAN

8923

mahmutaltunhan@hotmail.com

Öğr. Gör. Mehmet BİRGEN

8880

mbirgen@dicle.edu.tr

Öğr. Gör. Ebru BOĞA8857ebru.boga@dicle.edu.tr

Arş. Gör. Abdusselam ERTEKİN

8892

selam008@gmail.com   


SINIF EĞİTİMİ A.B.D.

Prof. Dr. Talip ATALAY

8898

talipa@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Fatih YILMAZ (Dekan Yardımcısı) 8896/8806fyilmaz4@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRKOL

8892

mehmet.demirkol@dicle.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ferat YILMAZ 8862ferat.yilmaz@dicle.edu.tr

Öğr. Gör. Havva TAŞLI

8904

htasli@dicle.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hanifi ŞEKERCİ

8893

hanifi.sekerci@dicle.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Elçin AYAZ ÖYP (Gazi Üniversitesi)8899elcin.ayazz@gmail.com
Arş. Gör. Dr. İsmet KAYA8908ismetkaya@dicle.edu.tr

Arş. Gör. Selin GÖÇEN

8893

selingocen@dicle.edu.tr