MONOPRINT BASKIRESİM SERGİSİ
MONOPRINT BASKIRESİM SERGİSİ

“MONOPRİNT BASKIRESİM SERGİSİ” 25 KASIM-2 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASINDA ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Abdulsemet Aydın tarafından kürate edilen “Monoprint Baskıresim Sergisi” Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sanat Galerisinde 25 Kasım-2 Aralık 2019 tarihleri arasında ziyarete açık olacaktır. 

Monotip ve frotaj gibi geleneksel ve modern baskıresim teknik ve materyallerinin kombinasyonuyla üretilen ve 93 çalışmadan oluşan sergi, herhangi bir klişeye dayanmayan ve her edisyonu biricik olan monotip (monotipe) ve frotaj (frottage) baskı prensiplerinin bireysel sanat kaygılarını giderici mahiyetteki uygulama örneklerini kombine etmesi bakımından multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmış ve baskıresim ilgililerinin ziyaretine sunulmuştur.