Güzel Sanatlar Eğitimi Vizyon

Görsel Sanatlar Öğretmeni olabilme yeterliğini kazanmış, sanat yapabilme ve sanatı sevdirebilme yetisine sahip, insan ilişkilerinde yapıcı, empati kurabilen, bilgiyi aktarabilmede yeterli donanımları edinmiş; aynı zamanda, ülke sanatına yön verebilecek, günceli izleyen ve paylaşabilecek yetenekte öğretmenler yetiştirebilmek.