Güzel Sanatlar Eğitimi İletişim

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Kat:3   21280 Sur-Diyarbakır

Tel: +90 412 248 8399

Fax: +90 412 248 8257

Bölüm Sekreteri: Abdulbaki YILDIZ -8968