Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Akademik Personel

ÜNVANI/ADI-SOYADI

E-POSTA

ANABİLİM DALI

DAHİLİ

Prof. Dr. Ali Osman ALAKUŞ

aliosman@dicle.edu.tr

Resim İş Eğitimi

8969-8697

Prof. Dr. İrfan YILDIZ

irfanyildiz@dicle.edu.tr

Resim İş Eğitimi

8966

Dr. Öğretim Üyesi Didem DÖĞERdidem.doger@dicle.edu.tr Müzik Eğitimi
8973

Dr. Öğretim Üyesi M. Meral YAĞÇI TURAN

muniremeral@gmail.com
Resim İş Eğitimi
8965
Dr. Öğretim Üyesi Nurhayat Güneş
nurhayat.gunes@dicle.edu.tr
Resim İş Eğitimi
8962

Öğr. Gör. Bahattin EREN

beren@dicle.edu.tr

Resim İş Eğitimi

8976

Öğr. Gör. E. Serkan HAKERİ

eserkan.hakeri@dicle.edu.tr

Resim İş Eğitimi

8976