Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dicle Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü, bilgi-iletişim teknolojilerini ve öğretim teknolojilerini bütünleşik bir biçimde kullanma bilgisi ve becerisine sahip, araştırma ve geliştirme nitelikleri taşıyan, hem Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda hem de çeşitli özel şirketlerde çalışabilecek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
BÖTE Bölümü, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi bünyesinde yeni kurulan bölümlerden birisidir. Bu nedenle bölümün şu andaki misyonu lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gereksinim duyulan öğretim üyesi sayısını arttırmak ve bölümün gereksinim duyduğu fiziksel altyapıyı geliştirmektir. 
Dicle BÖTE gelecekte nitelikli öğretim üyesi kadrosuna sahip, lisans düzeyinde gözde bir bölüm ve lisansüstü düzeyde önemli araştırmaların yapıldığı, yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinlikler düzenleyebilecek nitelikte etkin bir bölüm olmayı hedeflemektedir.