Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE POLİTİKAMIZ


Dicle Üniversitesi;

-Mevzuatlar çerçevesinde;

-Uluslararası düzeyde kabul gören eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmeyi,

-Kurumsal paydaşlarla işbirliğine dayalı olarak toplumsal değer yaratan projeler geliştirmeyi,

-Birimlerin katılımcı, eşgüdümlü ve yüksek performansla çalışmalarını sağlayan yönetim ve organizasyon anlayışını yerleştirmeyi,

-Kendisini sürekli yenileyen, araştıran, sorgulayan, etkin iletişim becerilerine ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler yetiştirebilen öğretim elemanı kadrosuna sahip olmayı,

-Mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren bireyler yetiştirmeyi,

-Hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan, sürekli iyileştirmeye ve müşteri memnuniyetineodaklanan bir üniversite olmayı,

-Kurumsal kalite bilincini ve kültürünü yaygınlaştırarak, üniversitenin vizyonuna ve misyonuna uygun Kalite Yönetim Sistemi uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi,

Kalite Politikası” olarak benimsemiştir.
Ziraat Fakültesi Kalite Komisyonu Üyeleri

Adı ve Soyadı

Komisyondaki Görevi

Dahili Telefonu

Prof.Dr. Ahmet BAYRAM

Başkan

8562

Doç.Dr. Neşe ÜZEN

Üye

8519

Ubeydullah EKMEN

Üye

8532

Dicle Üniversitesi Kalite Geliştirme süreci ile ilgili tüm form,süreç,prosedür vb bilgilere

Dicle Üniversitesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğünün http://services.dicle.edu.tr/dss/qadocnew.aspx adresinden ulaşabilirsiniz