2020 Yılı yaz stajı2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı zorunlu yaz stajı: Tarım ve Orman Bakanlığı’na

bağlı il ve ilçe teşkilatlarınca stajı kabul edilen öğrencilerin staj başvurularının

Bakanlık tarafından iptal edildiği, il dışından Fakültemizde staj yapmak isteyen

öğrencilerin de barınma ile ilgili problemlerinin bulunduğu ve Fakültemiz’de

staj yapmak isteyen öğrenciler için de yeterli kontenjan bulunmadığı

anlaşılmıştır. Yukarıda anılan nedenlerle, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında

Fakültemizde öğrenim görmekte olan öğrencilerin 2020 yılı yaz stajlarını;

COVİD-19 Pandemisinden korunma tedbirleri kapsamında; ödev veya proje

şeklinde hazırlamalarına ve hazırladıkları ödev ve/veya projelerini 10.08.2020

tarihinden başlamak üzere 06.09.2020 tarihinde saat 23.59’a kadar söz konusu

portala yüklemeleri gerekmektedir. Özel sektörde staj yapmak için başvuru

yapan ve kabul edilen öğrencilerin talepleri kabul edilecek olup, Dekanlığa

gerekli başvurularını 25.06.2020 tarihi saat 16:00’a kadar yapmaları

gerekmektedir.

(Gerekli bilgileri bölümünüz staj sorumlusundan alabilirsiniz)