Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü

Vizyon

Bölümümüzün vizyonu, küresel boyuttaki gelişmeleri yakından izleyen, girişimci, yenilikçi, ilgi alanıyla ilgili farklı disiplinlerle çalışmaya yatkın, Ülke hayvancılık politikasının oluşturulmasında etkili ve sorunlara çözüm üreten, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak veteriner hekimler yetiştirmektir.

Misyon

Bölümümüz misyonu, Hayvancılık alanında modern ve kaliteli eğitim vermek, ulusal ve bölgesel düzeyde sektörün sorunlarına çözüm üretecek nitelikli araştırmalar yapmak, uluslar arası alandaki yenilikleri takip etmek ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Tanıtım

11.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunla kurulan ve 1993-1994 yılında eğitim ve öğretime başlayan Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı hayvanların beslenmelerinde kullanılan yem ham maddeleri ile bunların hayvanlar tarafından değerlendirilmesi, çiftlik hayvanlarının beslenme programları ve hayvanlarda görülen beslenmeye bağlı hastalıklar ile ilgilenir.

 

Öğrencilere ilk olarak hayvan türlerine göre besin maddelerinin metabolizması ve hayvan beslemede kullanılan yem maddeleri hakkında detaylı bilgi verilir. Teorik derslere paralel olarak besin maddelerinin laboratuvar analizleri ve yem maddelerinin tanıtımı ile ilgili uygulamalar yaptırılır. Bu sayede öğrencilerin ruminant ve tek mideli hayvanların beslenme metabolizmalarını öğrenmeleri, yem maddelerinin özellikleri ve hayvan türlerine göre kullanımları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Daha sonraki dönemlerde özel hayvan besleme derslerinde, hayvan türlerine göre besleme metotları hakkında bilgi verilir. Son yıl içerisinde çiftlik hayvanlarının beslenmeleri, öğrencilere uygulamalı olarak yaptırılır. Anabilim Dalımızda Lisans dersleri verilmekte olup Yüksek Lisans ve Doktora Programları bulunmamaktadır.

 

Anabilim Dalımızca verilen dersler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Dersin Adı

Verildiği Birim

Sınıf

Zorunlu/

Seçmeli

Dönemi

Ders saati

AKTS

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Veteriner Fakültesi

3

Zorunlu

Bahar

2 T+2U

3

Yem Hijyeni ve Teknolojisi

Veteriner Fakültesi

3

Zorunlu

Güz

2T

2

Olgunlaşma Eğitimi

Veteriner Fakültesi

5

Zorunlu

Bahar

10T+10U

 

Yemler ve Yem Değerlendirme Sistemleri

Veteriner Fakültesi

5

Seçmeli

Güz

1T+1U

2.5

Organik Hayvan Besleme

Veteriner Fakültesi

4

Seçmeli

Bahar

1T+1U

2.5

Yem Katkı Maddeleri ve Mevzuatı

Veteriner Fakültesi

3

Seçmeli

Bahar

1 T+1U

2.5

Laboratuvar Hayvan Yetiştiriciliği

Veteriner Fakültesi

4

Seçmeli

Güz

1 T+1U

2.5

Biyoteknolojinin Hayvan Beslemede Kullanımı

Veteriner Fakültesi

4

Seçmeli

Güz

1 T+1U

2.5

Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları Anabilim Dalı Akademik Kadrosu

Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı

Unvanı, Adı ve Soyadı

Dahili

Mail

Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Murat Sedat BARAN

8604

msedatbaran@dicle.edu.tr

Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı

Doç. Dr. Oktay KAPLAN

8658

okaplan61@Gmail.com

 

 

 

 

BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI

Tanıtım

Biyoistatistik, bir kısım istatistik metotların ve modellerin belirli biyolojik ve medikal uygulamalarda kullanılmasını ifade eden bir kavramdır. Yeni ilaçların klinik denemeleri, yaşama gücü analizleri, epidemiyolojik olaylardaki risk faktörlerinin araştırılması, hayvansal üretim ve gıda hijyeni ile ilgili konulardaki istatistiksel problemleri çözmek Veteriner Biyoistatistik  biliminin görevleri arasında yer almaktadır.

Veteriner Biyoistatistik, İstatistiğin veterinerlik alanındaki ismi ve uygulamasıdır. Veteriner Biyoistatistik, sağlıkla ilgili olması bakımından ve epidemiyolojik yaklaşımla,  Tıp Fakültelerindeki Biyoistatistiğe benzemektedir. Bu anlamda Tıbbi Biyoistatistiğin çoğu konularını kapsamaktadır. Buna karşılık, Veteriner alanında sağlığın dışında hayvansal üretim de söz konusu olduğu için Veteriner Biyoistatistik, hayvansal üretim ile ilgili Biyometri konularını da içermektedir.

BiyoistatistikAnabilim Dalı’nın amacı ve hedefi, Veteriner Biyoistatistiğin geliştirilmesi, veteriner hekimlik alanında yapılan bilimsel araştırmaların istatistik altyapısının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi, Biyoistatistik alanı için bilim insanı yetiştirilmesidir.

Anabilim Dalımızın kadrosunda akademik personel bulunmamaktadır. Anabilim Dalı Başkanlığı görevi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şener YILDIZ tarafından yerine getirilmektedir.

Veteriner Fakültemizin 2. Sınıfında verilen Biyoistatistik zorunlu dersi, 2010-2016 yılları arasında Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şener YILDIZ tarafından verilmiş olupbu tarihten sonra Üniversitemiz Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi  Prof.Dr. Yüksel COŞKUN tarafından verilmeye başlanmıştır.

 

Ders Program ve İçerikleri

Anabilim Dalımızda Lisans dersleri verilmekte olup Yüksek Lisans ve Doktora Programları bulunmamaktadır. Anabilim Dalımızca verilen Biyoistatistik dersi ile ilgili detaylar ve içerik linki aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Dersin Adı / İçeriği*

Verildiği Birim

Kodu

Sınıf

Zorunlu/

Seçmeli

Dönemi

Ders saati

AKTS

Biyoistatistik

Veteriner Fakültesi

IST201

2

Zorunlu

Güz

1T+1U

3

* Ders içeriği için Dersin adını tıklayınız.

HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

Tanıtım

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Türkiye’de ilk defa Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 29.05.1965 tarihinde ‘’Hayvancılık İşletme Ekonomisi’’ adı ile kurulmuş ve dönemin Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı olan Prof. Dr. Cumhur Ferman, aynı zamanda Anabilim Dalının başkanı olmuştur.

Kuruluş ismi ‘’Hayvancılık İşletme Ekonomisi’’ olan Anabilim Dalının adı 2006 yılında ‘’Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği’’ olarak değiştirilmiştir.

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 2009 yılında kurulmuş olup halen akademik kadrosunda; 1 Doktor Öğretim Üyesi ile 1 Araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Anabilim Dalımıza Kırsal Ekonomik Kalkınma, Hayvancılık İşletmelerinde Planlama ve Proje Hazırlama, Hayvancılığa Dayalı Sanayi İşletmeciliği, Hayvancılık İşletmelerinde Yönetim ve Hayvan Sağlığı Ekonomisi alanlarında çalışmalar sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra hayvancılıkla ilgili sektör paydaşlarını yer aldığı ulusal ve yerel komisyonlar ile bilimsel etkinliklerde bilim danışmanlığı yapılmaktadır. 

Anabilim Dalımızda; hayvancılık işletmelerinde karlılık ve verimliliğin tespitine yönelik ekonometrik çalışmalar yanında çeşitli hayvan hastalıklarından meydana gelen ekonomik kayıplar ve hastalık kontrol programlarının analizleri konuları çalışılmaktadır.

Ders Program ve İçerikleri

Anabilim Dalımızda Lisans dersleri verilmekte olup Yüksek Lisans ve Doktora Programları bulunmamaktadır. Anabilim Dalımızca verilen dersler ve içerik linki aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Dersin Adı / İçeriği*

Verildiği Birim

Kodu

Sınıf

Zorunlu/

Seçmeli

Dönemi

Ders saati

AKTS

Hayvancılık Ekonomisi

Veteriner Fakültesi

EKO501

5

Zorunlu

Bahar

2 T

3

Bilgisayar

Veteriner Fakültesi

BİL101

1

Zorunlu

Güz

1T+1U

2

Hayvan ve Hayvansal Ürün Pazarlama

Veteriner Fakültesi

HHP201

2-5

Seçmeli

Güz ve Bahar

1T+1U

2,5

* Ders içeriği için Dersin adını tıklayınız.

Akademik Kadro

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı

Unvanı,Adı ve Soyadı

Dahili Telefon Numarası

Mail adresi

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şener YILDIZ

8662

ahmetsener@hotmail.com

Anabilim Dalı

Araş. Gör. Oğuz ALTIN

 

Oguzaltin03@hotmail.com