İdari Personel

ADI SOYADI

ÜNVANI

GÖREVİ

DAHİLİ

E-MAİL

 

Yasin AYDIN

Fakülte Sekreteri V.

Fakülte Sekreteri V.

8629

 

Levent AYYILDIZ

Ayniyat Saymanı

Mali İşler

8629

leventayyildiz@dicle.edu.tr

Gülcan KOÇ

Bilgisayar İşletmeni

Personel İşleri

8610

gulcankoc1@gmail.com

Ayşe İLTER

Memur

Yazı ve Öğrenci İşleri

8695

ayse.ilter@dicle.edu.tr

Muhittin ÇAÇAN

VHKİ

Klinik Bilimler Bölüm Sekreterliği –Web Bilişim

8607

mgcacan@dicle.edu.tr

Murat ULUCAN

Memur

Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi –Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Sekreterliği

8606

muratulucan2134@outluk.com

Hidayet KARLIDAĞ

 

Hizmetli

Büro Elemanı

8692

hidayet2172@hotmail.com

Reşat Kadir ŞANLI

VHKİ

İdari- Mali İşler ve Satın Alma

8624

resatkadir@gmail.com

Mustafa ÇAKICI

 

Memur

Temel Bilimler Bölümü Sekreterliği

 

ykc21@hotmail.com

Suat AHMETOĞLU

 

 

Yazı İşleri- Evrak Kayıt

8652

suat.ahmetoglu@dicle.edu.tr

Ali DEMİR

 

Teknisyen

Teknik İşler

8630

alidemir7223@gmail.com

Mehmet Cemil ASLANTAŞ

 

Teknisyen Yardımcısı

Teknik İşler

8630

emin01964@outlook.com

Ramazan İSPİR

Memur

Teknik İşler

8654

ramazan.ispir21@hotmail.com

Uğur ŞEKER

Biyolog

Gıda Laboratuvarı

8672

ugur.seker@dicle.edu.tr

Kenan SEVİR

VHKİ

Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı

8676

Kenan.SEVİR@hotmail.com

Mehmet Refik KATANALP

 

Klinik Öncesi ve Temel Bilimler Bölüm Sekreterliği

8641

rfkkatanalp@gmailcom

Ayşegül Funda AYDIN BOSTANCI

 

Yazı İşleri

8607

afundaaydin76@hotmail.com

Mehdiye ÖZBEY

Hizmetli

Ek Blok Kat Görevlisi

8694

 

Muhsin GERGİN

Hizmetli

Zemin Kat Görevlisi

8616

 

Ceylan KARATEKİN

Tekniker

Poliklinik

8617

ceylankaratekin@yyu.edu.tr