Veteriner Fakültesi Misyon ve Vizyon


Misyon

 • Bilimsel anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten, çevre bilincine sahip, değişen koşullara uyum gösterebilen,
 • Teori ile uygulamayı birleştiren, özgüveni ve hoşgörüsü olan,  yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, eleştirel düşünebilen ve düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen,
 • Mesleğin etik kurallarına uyan ve koruyan, Veteriner Hekimlik alanındaki kanun, yönetmelik ve yönergelerin bilincinde olan Veteriner Hekimler yetiştirmek.
 • Bilimsel ilerlemeler ve araştırmaları takip etmek ve uygulamak, uluslar arası düzeyde yeterlilik,
 • Yeni bilgiye ulaşma ve üretme, kendi kendine öğrenme,
 • Lisansüstü eğitim ile alanında uzman elemanlar yetiştirmek,
 • Hayvan sağlığı, davranışları ve refahı, üretimi, yetiştiriciliği, beslenmesi ve ıslahı konularında gelişmelere ışık tutarak, toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak.
 • Çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve halk sağlığı konularında eğitim vermek, toplumu bilinçlendirmek; gıdalarımızın kalitesini ve sağlığını analiz etmektir.

 

Vizyon

 • Türkiyenin en iyi Veteriner Fakültelerinden biri olmak,
 • Hayvan sağlığını tehtid eden hastalıkların tanısı, sağaltımı, koruma ve kontrolünü sağlamak,
 • Üstün nitelikli Veteriner Hekimler yetiştirerek, ülke hayvancılığının gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Etik kuralları ve prensipleri uygulamak,
 • Hayvan haklarını koruma konusunda hayvan hakları ve yönergelerine saygı duymak,
 • Hayvan sahipleri ile dürüst, sevecen ve sıcak ilişkiler kurmak,
 • Yaşam boyu kendi kendine öğrenmenin önemini yakalamak ve uygulamak,
 • İlgili olduğu alanda bilimsel araştırmalar yapmak,
 • Çiftlikten sofraya gıda güvenliği konusunda yetkin Veteriner Hekimler yetiştirmek ve toplumu bilinçlendirmek,
 • Ülkemizdeki ve dünyadaki hayvan sağlığı, hayvan ıslahı sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaktır.