Temel Bilimler

BÖLÜM: VETERİNER FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

  1. Genel Bilgiler:
  2. Tarihçe: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1992 yılında kurulmuş olup aynı yılda eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemize ilk Araştırma Görevlisi alınımı Temel Bilimler Bölümü ile olmuştur. Temel Bilimler Bölümüne bağlı 5 Anabilim Dalı olarak; Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya ve Deontoloji Anabilim Dalları bulunmaktadır. 2018 yılında Yaban Hayvanı ve Ekoloji ile Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalları açılarak sayımız 7’ye çıkartılmıştır. 1992-2000 yılları arasında bölüm Tıp Fakültesi Temel Bilimleri tarafından desteklenmiştir. 2000 yılından sonra kendi binasına taşınarak kendi katında, laboratuvarlarında hizmet vermeye başlamıştır. Halen Anatomi Anabilim Dalında 1 Profesör, 1 Araştırma Görevlisi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında 2 Profesör, 2 Doçent, 1 Araştırma Görevlisi, Biyokimya Anabilim Dalında 2 Profesör, 1 Doçent, 1 Araştırma Görevlisi, Fizyoloji Anabilim Dalında 1 Profesör, Deontoloji Anabilim Dalında 1 Dr. Öğrt. Üyesi görev yapmaktadır.  Histoloji-Embriyoloji ve Biyokimya Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programları açılmış olup eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır. Temel Bilimler Bölümü Veteriner Fakültesi bünyesindeki 6 bölümden birisidir. Öğretim üyelerimiz Veteriner Fakültesi ve Meslek Yüksekokullarında dersler vermekte, ayrıca Veteriner Fakültesinin çeşitli komisyonlarında görev üstlenmektedirler.
  3. Misyon: Temel Bölümler işbirliğine açık, yenilikçi, hoşgörülü, bilimsel ve teknik donanımlı  Veteriner Hekimleri yetiştirmek için, lisans ve lisansüstü düzeyde, güncel ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak; etkin araştırma-geliştirme faaliyetleri ile yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamaktır.
  4. Vizyon: Temel Bilimler düzeyinde modern teknoloji ile sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve etkin araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi öğrenci ye ve topluma faydaya dönüştüren, lisans üstü eğitimiyle fakültelere bilim insanı kazandıran seçkin bölüm olmaktır.
  5. Kalite Politikası: Kalite politikamızı, bilimsel çalışmalarımızı, projeleri ulusal ve uluslararası standart veya işletme içi metotlara göre, gizlilik, güvenilirlik, tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük ilkelerinden sapmadan iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile en doğru şekilde ve en kısa sürede yapmayı görev edinerek belirledik.
  6. AnaBilim Dalları
  7. Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı:   Canlıların yapısal ve işlevsel özelliklerini biyolojik temelde inceleyerek hücre, doku ve sistemlerin genel özellikleri, çalışma mekanizmalarını inceleyen bilim dalıdır. Anabilim Dalımızda bilimsel araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Lisans derslerinin yanında Yüksek Lisans ve Doktora dersleri de verilmektedir. Yüksek Lisans programımız 2017 yılında açılmış olup 1 öğrencimiz bu programımıza devam etmektedir. Doktora programımız ise 2006 yılında başlamış olup, 3 doktora öğrencisi mezun edilmiş, 5 doktora öğrencisi ise öğrenime devam etmektedir. Anabilim Dalımıza ait Temel Bilimler katında 1 adet Araştırma Laboratuvarımız ve 1 adet öğrenci Uygulama Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca Lisans üstü derslerin ve seminer uygulamalarının yapıldığı, bununla beraber mikroskop eğitiminin verildiği uygulama odamız bulunmaktadır. Laboratuvarımızda Temel Histolojik araştırmaların yapılması için gerekli olan alet ve kimyasallar bulunmaktadır.

        

Ders Programları

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

Güz

His-1

2

2

Köken hücre

1

1

Mikroskopi-mikrofotoğrafi

1

1

 

Kanatlı Histolojisi

1

1

İyi veteriner hekim Uygulaması

1

1

Bahar

His-2

2

2

Embriyoloji

1

0

İmmunohistokimyasal teknikler

1

1

         
 

Sınav Şekilleri . Histoloji-1-2 dersleri hem yazılı (test) hemde mikroskop başında sözlü olarak her dönemde 1 vize 1 final, 1 bütünleme. Embriyoloji yazılı (test)1 vize, 1 final, 1 bütünleme şeklinde yapılmaktadır.

Yüksek Lisans ve Doktoraya ait ders içerikleri bilgilerine http://www.dicle.edu.tr/saglık-bilimleri-enstitusu bağlantısından ulaşılabilinir.                       

Anatomi Anabilim Dalı:

Genel Bilgiler: Veteriner Fakültesi’nin 11 Temmuz 1992 tarihinde kurulması ile Anabilim Dalı Başkanlığı’na Prof. Dr. E. Savaş HATİPOĞLU atanmıştır. 07.03.1994 tarihinde Anabilim Dalı’nda Arş. Gör. Mehmet KILINÇ ve Arş. Gör. Davut ÖZBAĞ göreve başlamıştır. Arş. Gör. Davut ÖZBAĞ Doktora eğitimini bitirdikten bir süre sonra Anabilim Dalı’ndaki görevinden ayrılmıştır. Sonra Arş. Gör. Serkan ERDOĞAN göreve başlamış ve Doktora eğitimini tamamlayıp Yrd. Doç. kadrosuna atandıktan bir sonra da Namık Kemal Üniversitesi’ne geçmiştir. Daha sonra ÖYP kapsamında Arş. Gör. Asuman ARKAŞ ALKLAY göreve başlamış ve Doktora eğitimine devam etmektedir. 2000 yılında Dalı Başkanlığına atanan Dr. Mehmet KILINÇ bu görevi halen sürdürmektedir. Anabilim Dalı Doktora programı Öğretim Üyesi sayısının yetersizliği nedeni ile aktif değildir. Anatomi Anabilim Dalına ait öğrenci uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarda pratik uygulama dersleri verilip, hayvan kadavra ve maketleri öğrencilere gösterilmekte ve kadavra havuzu içerisinde hayvan modelleri korunmaktadır.

Ders Programı

1. Lisans Dersleri:

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

Güz

Anatomi I

3

4

Duyu Organları Anatomisi

1

1

Bahar

Anatomi II

3

4

Topoğrafik Anatomi

1

0

 

Olgunlaşma Eğitimi

8

7

Biyokimya Anabilim Dalı:

a. Genel Bilgiler: Biyokimya Anabilim Dalı 1992 yılında fakültenin kuruluşuyla beraber Tıp Fakültesi bünyesinde eğitim ve öğretime başlamıştır. 2000 yılından itibaren de fakültenin kendi binasında Temel Bilimler katında hizmet vermektedir. Lisans derslerinin yanında 2007 yılından itibaren Lisans üstü dersler de başlamış olunup, 2 doktora öğrencisi mezun edilmiş, 6 doktora öğrencisi ise öğrenimine devam etmektedir. Anabilim Dalında 2 Profesör, 1 Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Araştırma Projeleri, bilimsel çalışmaların yapıldığı anabilim dalında 1 adet Araştırma-Uygulama Laboratuvarı ve 1 adet de öğrenci uygulama laboratuvarı bulunmaktadır.

Biyokimya, canlıların yapısal ve işlevsel özelliklerini moleküler temelde inceleyen; bu işlevsel özelliklerde oluşan bozuklukların (disorder) ve hastalıkların (diseases) moleküler mekanizmalarını araştıran; moleküler tanı ve tedavi yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır. Diğer bir değimle Biyokimya, hayvan, bitki ve mikroorganizma biçimindeki büütn canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden biyolojik ve kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır.

Biyokimyanın Amacı: Hücrenin temel bileşenleri olan protein, karbonhidrat, lipid gibi organik bileşiklerin ve yaşamsal önem taşıyan kimyasal tepkimelerde en büyük rolü oynayan nükleik asitlerin, vitaminlerin ve hormonların yapısal ve nicel çözümlenmesini yapmaktadır. Canlılardaki protein bileşimi, besinlerin enerjiye dönüşmesi, kalıtsal özelliklerin kimyasal mekanizmalarla iletilmesi gibi yaşam süreçlerinin araştırılması da yine biyokimyanın ilgi alanına girer.

1. Lisans

a. Ders Programları

1. sınıf, 1. yarıyıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

                  T           

                    P

Güz

Medikal Kimya

1

1

 

Biyokimya II

2

 
 

BİYOTEKNOLOJİDE TEMEL BİYOKİMYASAL TEKNİKLERVE UYGULAMA  ALANLARI

1

1

       
         

Fizyoloji Anabilim Dalı

Genel Bilgiler: Fizyoloji Anabilim Dalı, 1992 yılında Tıp Fakültesi bünyesinde Eğitim-Öğretim hayatına başlamıştır. 2000 yılından itibaren kendi binasında Temel Bilimler katında hizmet vermektedir. Halen Prof. Dr. Nurettin AYDİLEK tarafından lisans düzeyinde dersler verilmeye devam edilmektedir. Fizyoloji Anabilim Dalı, canlılardaki hücre, doku, organ ve sistemlerin fonksiyonlarını inceleyen, teorik ve uygulamalı derslerde bu konularda öğrencilere bilgi vermeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Anabilim Dalımızda başlıca oksidatif stres, üreme ve beslenme fizyolojisi konularında moleküler düzeyde çalışmalar yürütülmektedir.

Ders programları : Fizyoloji Anabilim Dalında; Fizyoloji-I (2T+2P), Fizyoloji-II (2T+2P), Hayvan Davranışları (1T+1P) ve Egzersiz Fizyolojisi (1T+1P) dersleri verilmektedir

Sınav Programları: Öğrenci değerlendirme sınavları, yazılı (klasik/test) ve sözlü yoklama şeklinde yapılmaktadır.

Ders İçerikleri: Anabilim Dalımız tarafından verilen derslerin içeriklerine aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir; https://www.dicle.edu.tr/veteriner-fakultesi-güz-dönemi-ders-bilgi paketleri

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı

Genel Bilgi: Türkiye’de veteriner hekimliği tarihi ve deontolojiye ilişkin dersler, veteriner hekimliğe ilişkin ilk okulun kurulmasının (1842) ardından okutulmaya başlanmış, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü bağımsız bir birim olarak 1950 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde kurulmuştur. Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesinde ise bu birim fakültenin kuruluş yılından (1992) itibaren Temel Bilimler Bölümü içerisinde ayrı bir anabilim dalı olarak yapılandırılmış, 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılından itibaren anabilim dalı dersleri okutulmaya başlanmıştır. Birinci sınıf öğrencilerine okutulan Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji dersi fakültenin ilk yıllarında Fakülte Dekanı Mikrobiyolog Prof. Dr. Ömer Mete tarafından, sonraki yıllarda ise Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kılınç tarafından verilmiştir. Beşinci sınıfta okutulan Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Mesleki Etik dersi ise Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Aydın Ketani tarafından okutulmuştur. Anabilim Dalı kadrosuna ilk olarak 2005 yılında bir öğretim elemanı alınmıştır. Fakülteye araştırma görevlisi olarak atanan Özgül Küçükaslan, 2012 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde lisansüstü eğitimini tamamlayarak Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne dönmüş, 2013 yılında Yrd. Doç. Dr. unvanını alarak Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanlığına atanmıştır. Anabilim Dalında halen bir öğretim elemanı ile eğitim-öğretim araştırma ve yayın faaliyetleri sürdürülmektedir. Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalında okutulan dersler ile veteriner fakültesinde okuyan öğrencilere veteriner hekimliği mesleğinin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler verilerek bu mesleği tanımaları, veteriner hekimliği mevzuatını anlama ve yorumlamalarının sağlanması, etik ve deontolojik değerleri tanıma, anlama ve yorumlamalarına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Lisans öğrencilerine birinci sınıfta haftada bir saat Veteriner Hekimliğe Giriş ve Tarihi ile beşinci sınıflara haftada birer saat Veteriner Hekimliği Mevzuatı dersi ile Mesleki Etik ve Deontoloji dersi verilmektedir. Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalının fakültemizde lisansüstü eğitim programı bulunmamaktadır. Anabilim Dalına ait ders içerikleri ve sınav bilgilerine http://obs.dicle.edu.tr/oibs/bologna/ bağlantısından ulaşılabilir.

c.Yönetim

i. Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet KILINÇ

Özgeçmiş: 1993 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olduktan sonra 1994 yılında Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak girmiştir. Aynı yıl içerisinde Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında Doktora programına başlamış ve 1999 yılında doktorasını tamamlamıştır. Veteriner Fakültesine 1995 yılında Yardımcı Doçent, 2011 yılında Doçent, 2016 yılında Profesör olarak atanmıştır. Halen Temel Bilimler Bölüm ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlıkları görevlerini yürütmektedir.

  1. Bölüm Başkan Yardımcıları : Bulunmamaktadır.
  2. Ana Bilim Dalı Başkanları:

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Berna Güney Saruhan

Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Sema GÜRGÖZE  

Anatomi Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Mehmet Kılınç

Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Nurettin Aydilek

Veteriner Hekimliği ve Tarihi (Deontoloji) Anabilim Dalı Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi. Özgül Küçükaslan

Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. M. Aydın Ketani

Yaban Hayvanları ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr.Mehmet Kılınç

d. Akademik Personel

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı Akademik Kadrosu

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı:  Unvanı, Adı ve Soyadı, Dahili,   Mail

Anabilim Dalı Başkanı         Prof. Dr. Berna G. SARUHAN  8627   bsaruhan@dicle.edu.tr        

Anabilim Dalı Öğrt.Üy      Prof. Dr. M. Aydın KETANİ    8613  maketani@gmail.com

Anabilim Dalı Öğrt.Üy      Doç. Dr. Hakan SAĞSÖZ       8643  hakansagsoz@hotmail.com

Anabilim Dalı Öğrt. Üy     Doç. Dr. M. Erdem AKBALIK   8639 erdem- akbalik@hotmail.com

Anabilim Dalı Arş. Gör    Uğur TOPALOĞLU          8618           ugur.topaloglu@dicle.edu.tr

f. İletişim: Dicle üniversitesi Veteriner Fakültesi 21280 Sur/Diyarbakır

Anatomi Anabilim Dalı Akademik Personel

Prof. Dr. Mehmet KILINÇ, Dahili: 8615, mehmet.kilinc@dicle.edu.tr, mkilinc21@gmail.com

Arş. Gör. Asuman ARKAŞ ALKLAY, Dahili: 8683, asuman.arkas@dicle.edu.tr

Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı Akademik Kadrosu

Biyokimya Anabilim Dalı           Unvanı, Adı ve Soyadı          Dahili     Mail

Anabilim Dalı Başkanı                  Prof. Dr. Beran YOKUŞ       8608      beyokus@dicle.edu.tr

Biyokimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Sema GÜRGÖZE               8631      sgurgoze@dicle.edu.tr

Biyokimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Hanifi DURAK 8611        hanifi@dicle.edu.tr

Biyokimya Anabilim Dalı Araş.Gör.İlyas ALAK        8634      nemet_76@hotmail.com

f. İletişim:

Dicle üniversitesi Veteriner Fakültesi 21280 Sur/Diyarbakır

Veteriner Hekimliği ve Tarihi Anabilim Dalı Akademik Personelinin

Adı Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Özgül KÜÇÜKASLAN, İç Hat Numarası: 8691, e-posta adresi:ozgul.kucukaslan@dicle.edu.tr

Fizyoloji Anabilim Dalı Akademik Personel

Prof Dr. Nurettin Aydilek, İç hat no:8671/ e-mail: naydilek@hotmail.com.