Klinik Öncesi Bilimler

 

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ

  1. Genel Bilgiler

Tarihçe: 1992 yılında Fakültemiz kurulmuş ve aynı yılda eğitim-öğretime başlamakla birlikte Bölümümüz 5 (beş) Anabilim Dalından oluşturularak açılmıştır. 2018 yılında Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı açılarak Anabilim Dalı sayımız 6’ya (altıya) çıkartılmıştır.

Misyon: Bölümümüzün amacı, öğrencilerimizin Klinik Öncesi temel ve gerekli bilgileri elde ederek koruyucu hekimliğin, hastalıkların teşhis ve sağaltımında uygulanan ve kullanılan teknik ve metotların, hastalık etkenlerinin, bunlara karşı kullanılan koruyucu ve sağaltıcı ilaçların mahiyetinin, çeşitliliğinin, ölüm vakalarında patolojik olgu değerlendirilmesinin yapılabilmesinin; Ayrıca su ürünlerinde görülen hastalıkların teşhis-tedavi ve koruyucu hekimliğinde uygulanan ve kullanılan ilaçlar ve yöntemlerinin öğreniminin sağlanması.

Vizyon: Fakültemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış bir eğitim kurumu olmasına katkı sağlamak.

 

  1. Anabilim Dalları

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalımızda Farmakoloji ve Toksikoloji dersleri verilmektedir. Farmakoloji dersi müfredatı içerisinde, ilaç sektöründeki güncel gelişmelerle birlikte ilaçların kaynakları, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve veteriner hekimliğinde kullanım alanlarından ayrıntılı bahsedilmek suretiyle öğrencilerimizin bilgiyle donanımlı olarak mesleki hayata hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Anabilim Dalı laboratuvarında, majistral ve ofisinal ilaç hazırlama teknikleri ve örnekleri gösterilmektedir. Toksikoloji dersi müfredatı içerisinde,bitkisel, hayvansal, metaller, organik ve inorganik zehirler ve ilaçlardan kaynaklanan zehirlenmeler ve bunların sağaltımları yer almaktadır.

Anabilim Dalımızda bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.

Laboratuvar

Soğutmalı santrifüj, ısıtmalı su banyosu, buzdolabı, pH metre, manyetik karıştırıcı, hassas terazi, ultrasonik su banyosu, vorteks, otomatik pipet seti.

 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tanım: Mikroskobik canlıların hayatlarını, yapmış oldukları hastalıkların teşhis, tedavi ve korunma metotlarının bir disiplin içinde ele alındığı bilim dalıdır.

Amaç: Hayvanlarda hastalıklara neden olan bakteriyel etkenleri incelemek, teşhis ve tedavi yötemlerini araştırmak ve bu disiplinin çalışma alanı içinde olan konuları, bu dersi alan öğrenciler tarafından kavranılmasını sağlamak. Ayrıca Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalının faaliyetleri arasında bulunan Kanatlı Hayvan Hastalıkları, Immünoloji ve Epidemiyoloji Bilimleri ile ilgili araştırma ve derslerin yürütülmesi de amaçlanmaktadır.

 

Viroloji Anabilim Dalı

Tanım: Virüslerin tanımını yapmak, yapmış oldukları hastalıkların teşhis, tedavi ve korunma metotlarının bir disiplin içinde ele alındığı bilim dalıdır.

Amaç: Hayvanlarda Viral hastalıklara neden olan etkenleri incelemek, teşhis ve tedavi yöntemlerini araştırmak ve bu disiplinin çalışma alanı içinde olan konuları, bu dersi alan öğrenciler tarafından kavranılmasını sağlamak.

 

Parazitoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalımız laboratuvarlarında rutin laboratuvar hizmetleri ve çeşitli kuruluşlardan sağlanan proje imkanları ile araştırmalar yapılmaktadır. Mevcut teknolojik altyapı ile parazitlerin neden olduğu hastalıkları bilimsel zeminde araştırmak ve bu hastalıklara bağlı problemlerin tespiti ve çözümlerine yönelik spesifikmultidisipliner projelerin geliştirilmesine olanak sağlamak.

Anabilim Dalında lisans öğrencilere uygulamalı en üst düzeyde bilgi aktarımı için eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmek.

 

Laboratuvar Altyapısı

Parazitoloji Anabilim Dalında, araştırma ve öğrenci kullanımlar için iki laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarlarımızda mevcut alet ve cihazlar; 1 adet stereo mikroskop (Diseksiyon Mikroskobu), 1 adet binoküler araştırma mikroskobu, 15 adet binoküler araştırma mikroskobu manyetik karıştırıcı, hassas terazi, etüv, buzdolabı, dipfriz, santrifüj, moleküler çalışmalar için çeşitli cihazlar ve internet bağlantılı bilgisayar donanma bulunmaktadır.

 

Patoloji Anabilim Dalı

Patoloji Anabilim Dalı klinik ve diğer Veteriner Bilimlerinde edinilen bilgilerin kesiştiği bir kavşak noktasıdır. Veteriner Hekimlikte tanı ve tedaviye destek sağlayarak hayvan sahiplerine, klinik bilimlerine ve ülke hayvancılığına katkı sağlayan, beşeri hekimlikte ise zoonoz hastalıkların teşhisi ve bulaşmasının önlenmesinde koruyucu hekimlik adına bilgiler sağlayan çok önemli bir Anabilim Dalıdır.

Veteriner Patoloji Anabilim Dalında hayvan sahiplerinceVeterine Fakültesi Polikliniğine getiren ölü hayvanlar ve abortmeteryali üzerinde gerçekleştirilen nekropsi ile olası ölüm nedeni patomorfolojik ve histopatolojik incelemelerle ortaya koymaktır.

Patoloji Anabilim Dalı bünyesinde rutin hizmet veren Nekropsi ve Demontrasyon salonu ve kurulmakta olan Histopatolojilaborauvarı bulunmaktadır.

Anabilim Dalımızda verilen derslerde görsel, işitsel ve konu anlatımlı teorik öğretimin yanı sıra uygulamalı faaliyetler de eş zamanlı yürütülmektedir.

 

Su Ürünleri ve Hastalıkları

2018 yılında Anabilim Dalımız açılmıştır. Anabilim Dalımızda; kültürü yapılan deniz ve tatlı su balık ve akvaryum balık türlerinin bakteriyel, viral, mantar ve paraziter hastalıkları, hastalıklardan korunma ve kontrolü, balık üretim işletmelerinin hijyeni, kauklu su ürünleri hastalıkları, yumuşakça türlerinin hastalıkları, beslenmeden kaynaklanan hastalıklar, çevresel etkenlerden görülebilen hastalık durumları, zoonotik etkenler ve etkileri, balık immünolojisi, moleküler teknikler konularında araştırma ve eğitim yapılmakta olup, konuları geliştirmeye yönelik teorik ve pratik uygulamalarda gerçekleştirilmektedir.

 

  1. Yönetim
  1. Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ömer DEMET

Özgeçmiş

1984 tarihinde Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. 1985 yılında Selçuk Üniversitesi İç Hastalıkları Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı aynı yıl Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalında doktoraya başladı. Doktora bitiminden sonra Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesine dönerek 1991’de Doçent oldu. 1998’de kendi isteğiyle görevinden ayrılarak serbest veteriner hekim olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalında Doçent olarak göreve başladı ve 2011 yılında Profesörlüğe atandı. Halen aynı görevi yürütmektedir.

  1. Bölüm Başkanı Yardımcısı: Doç. Dr. Neval Berrin ARSERİM
  2. Anabilim Dalı Başkanları

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ömer DEMET

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Neval Berrin ARSERİM

Patoloji Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÜNVER

Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Duygu Neval SAYIN İPEK

Viroloji Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Neval Berrin ARSERİM

Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN

  1. Akademik Personel

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ömer DEMET İç Hat: 8659 E-posta: odemet33@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Feray ALTAN İç Hat: 8657 E-Posta: feray.altan@dicle.edu.tr

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Neval Berrin ARSERİM İç Hat: 8678 E-Posta: neval@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Simten YEŞİLMEN ALP İç Hat: 8626 E-Posta: simten@dicle.edu.tr

Patoloji Anabilim dalı

Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÜNVER İç Hat: 8690 E-Posta: ounver@dicle.edu.tr

Parazitoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Neval SAYIN İPEK İç Hat: 8674 E-Posta: dnsayin@hotmail.com

Viroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Neval Berrin ARSERİM İç Hat: 8678 E-Posta: neval@dicle.edu.tr

Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN İç Hat: 8634 E-Posta: felızozcan@gmail.com