Klinik Bilimler

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

Tanıtım

11.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunla kurulan ve 1993-1994 yılında eğitim ve öğretime başlayan Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Klinik Bilimler Bölümü ilk olarak Merhum Prof. Dr. Servet SEKİN başkanlığında kurulmuştur.

Bölüm Bünyesinde; Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama ve İç Hastalıkları Anabilim Dalları bulunmaktadır. Bölüm bünyesinde verilen teorik dersler ve laboratuar uygulamalarının yanında, Prof. Dr. Servet SEKİN Hayvan Hastanesi kapsamında hem öğrencilere uygulamalı eğitim verilmekte hem de hastalara klinik hizmeti verilmektedir. Bunun yanında Bölüm kapsamındaki laboratuarlarda çeşitli analiz (kan biyokimyasal analiz sonucu, fertilite raporu, sperma analiz raporu vs.) ve hizmetler (boğa, aygır, koç, teke, köpek, horoz ve hindilerden spermanın alınması, dondurulması ve yetiştirici adına muhafaza edilmesi vs.) verilmektedir.

Klinik Bilimler Bölüm Başkanı:   Prof. Dr.Nihat ÖZYURTLU

 

Vizyon

Bölümümüzün vizyonu, küresel boyuttaki gelişmeleri yakından izleyen, girişimci, yenilikçi, ilgi alanıyla ilgili farklı disiplinlerle çalışmaya yatkın, Ülke hayvancılık politikasının oluşturulmasında etkili ve sorunlara çözüm üreten, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak veteriner hekimler yetiştirmektir.

Misyon

Bölümümüz misyonu, Hayvancılık alanında modern ve kaliteli eğitim vermek, ulusal ve bölgesel düzeyde sektörün sorunlarına çözüm üretecek nitelikli araştırmalar yapmak, uluslar arası alandaki yenilikleri takip etmek ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERRAHİ ANABİLİM DALI

Tanıtım

11.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulan ve 1993-1994 yılında eğitim öğretime başlayan Dicle Üniversitesi Veteriner Fakütesinde Cerrahi Anabilim Dalı Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Cerrahi Anabilim Dalının ilk kadrolu Öğretim üyesi Prof. Dr. Seçkin GÜNDÜZdür. Şu an 4 öğretim üyesi ve 2 Araştırma Görevlisiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Anabilim Dalımız Tarafından Verilen Dersler

Dersin Adı

Verildiği Birim

Sınıf

Zorunlu-Seçmeli

Dönemi

Ders Saati

AKTS

Büyük Hayvan Cerrahisi I

Veteriner Fakültesi

4

Zorunlu

Güz

2

4

Küçük Hayvan Cerrahisi I

Veteriner Fakültesi

4

Zorunlu

Güz

2

4

Büyük Hayvan Cerrahisi II

Veteriner Fakültesi

4

Zorunlu

Bahar

2

4

Küçük Hayvan Cerrahisi II

Veteriner Fakültesi

4

Zorunlu

Bahar

2

4

Anestezi ve reanimasyon

Veteriner Fakültesi

3

Zorunlu

Bahar

1

2

Tanısal Görüntüleme

Veteriner Fakültesi

5

Zorunlu

Güz

1

2

Göz Hastalıkları

Veteriner Fakültesi

5

Seçmeli

Güz

1SaatTeorik

1SaatUygulama

2.5

Ayak Hastalıkları

Veteriner Fakültesi

5

Seçmeli

Güz

1SaatTeorik

1SaatUygulama

2.5

Ortopedi ve Travmatoloji

Veteriner Fakültesi

4

Seçmeli

Bahar

1SaatTeorik

1SaatUygulama

2.5

Mesleki Uygulama I

Veteriner Fakültesi

4

Zorunlu

Güz

8Saat Uygulama

 

Mesleki Uygulama II

Veteriner Fakültesi

4

Zorunlu

Bahar

8Saat Uygulama

 

Mesleki Uygulama III

Veteriner Fakültesi

5

Zorunlu

Güz

8Saat Uygulama

 

Olgunlaşma Eğitimi

Veteriner Fakültesi

5

Zorunlu

Bahar

15 saat Teorik+15 saat uygulama

 

 

Öğretim Elemanlarımız

Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı

Unvanı, Adı ve Soyadı

Dahili

E-mail

Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Semih ALTAN

8681

semih.altan@dicle.edu.tr

Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Sadık YAYLA

2955

sadikyayla@gmail.com

Öğretim Üyesi

Dr.Öğr. Üyesi Berna ERSÖZ KANAY

8623


bersoz@dicle.edu.tr

 

Öğretim Üyesi

Dr.Öğr. Üyesi Emine ÇATALKAYA

8645

eminecatalkaya21@gmail.com

Öğretim Yardımcısı

Arş.Gör. Eylem BEKTAŞ  BİLGİÇ

 


Öğretim Yardımcısı

Arş.Gör Nahit SAYLAK

8656

 nsaylak@gmail.com 

 

DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI

Tanıtım

Ülkemizde Veteriner Hekimliği Eğitim Öğretiminin başladığı 1842 yılından 1958 tarihine kadar Cerrahi Enstitüsü içerisinde “Fenni Veledi Baytariye” ve Evcil Hayvanların Doğum Bilgisi ve Hastalıkları” isimleri ile yer alan ve 1958 yılında Prof. Dr. Hüseyin Erk’in Doğum ve Jinekoloji Kürsüsünde açık bulunan kadroya atanması ve Doğum ve Jinekoloji Kürsüsü’nün yönetimi ile görevlendirilmesi ile bağımsız Anabilim Dalı ve Kliniği kurulmuştur.

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında Evcil hayvanlarda; üreme fizyolojileri ve endokrinolojileri, gebelik ve tanı yöntemleri, gebelik fizyolojisi ve sorunları, normal doğum ve doğuma yardım yöntemleri, östrus senkronizasyonu ve yöntemleri, embriyo transferi, in-vitro fertilizasyon ve maturasyon, reprodüktif biyoteknoloji ve yöntemleri, puerperal dönem ve sorunları, infertilite ve sterilite, jinekolojik operasyonlar, reprodüktif sürü yönetimi, meme sağlığı ve hastalıkları, sağım ve hijyeni, meme sağlığı kontrol programları, teorik, pratik dersler verilmekte, yüksek lisans ve doktora programları düzenlenmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesinin 11.7.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmasıyla birlikte Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim dalı olarak hizmet veren anabilim dalımız, 2007 yılında Veteriner Fakültelerinde yeni bölümlerin kurulması kapsamında; Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı ve Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı olarak ikiye ayrılarak, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı adı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Anabilim dalı bünyesinde 5 adet öğretim üyesi ve 1 adet araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Anabilim dalı bünyesinde 2 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Evcil hayvanlarda ortaya çıkan gebelik, doğum ve jinekoloji ile ilgili tüm hastalıkların tanı, sağaltım ve operasyonları için klinik ve poliklinik hizmetleri yürütülmektedir.

Veteriner doğum ve jinekoloji lisans programında; 4. sınıfta, zorunlu ders olarak; Doğum Bilgisi ve Jinekoloji, seçmeli ders olarak ise Reprodüktif Endokronoloji ve Sürü Yöntemi, Evcil Hayvanlarda Üremenin Denetlenmesi, Reprodüktif Ultrasonografi okutulmaktadır. 5. sınıfta Meme Sağlığı ve Hastalıkları zorunlu ders olarak okutulurken, Süt İnekçiliğinde Meme Sağlığı Kontrol Programı, Jinekolojik Operasyonlar seçmeli ders olarak verilmektedir. 5. Sınıfın ikinci yarısında ise Olgunlaşma Eğitimi kapsamında intörn öğrencilere klinikte teorik, pratik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir.

Veteriner Doğum ve Jinekoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 2012-2013 eğitim öğretim yılında başlamış olup. Program ile ülke hayvancılığının gereksinimlerini karşılayabilecek, sorunlarına duyarlı ve çözümler üretebilen, yetkin, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgi ve iletişim çağına uygun becerileri edinmiş, sürekli gelişime açık, insan haklarına saygılı, topluma örnek olacak veteriner hekimler yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu program kapsamında anabilim dalımız 13.09.2018 tarihi itibariyle 2 adet mezun vermiş olup hali hazırda kayıtlı 2 öğrenci bulunmaktadır.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.01.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Doktora programının açılması onaylanmış olup, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Bu program kapsamında; yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen,  birey ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeyi önceleyen,  Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında sık görülen hastalıkların tanı ve tedavisini yapabilen, ülkenin hayvancılık ve sağlık sorunlarına karşı duyarlı olup bunlara çözüm üretebilen, mesleki etik ve deontolojik kurallarına uyan, Bilimsel araştırma planlayabilen, yürütebilen ve değerlendirebilen veteriner hekimler yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu program kapsamında 6 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anabilim Dalımızca lisans programında verilen dersler aşağıdaki tabloda sunulmuştur   .

Ders Kodu                              

Dersin Adı

Verildiği Birim

Sınıf                              

Zorunlu/                              

Seçmeli                              

Dönemi                              

Ders saati

AKTS                              

DOG401

Doğum Bilgisi ve Jinekoloji I

Veteriner Fakültesi

4

Zorunlu              

GÜZ

2T

2

*   DB401

Doğum Bilgisi

Veteriner Fakültesi

4

Zorunlu              

GÜZ

4T

-

MS501

Meme Sağlığı ve Hastalıkları

Veteriner Fakültesi

5

Zorunlu                             

GÜZ

2T

2,5

*   MSH501                              

Meme Sağlığı ve Hastalıkları

Veteriner Fakültesi

5

Zorunlu                             

GÜZ

2T

-

AYT401

Araştırma Yöntemleri, Yayınlama ve Sunum Teknikleri

Veteriner Fakültesi

4

Seçmeli              

GÜZ

1T-1U              

2,5

SMK501

Süt İnekçiliğinde Meme Sağlığı Kontrol Programı

Veteriner Fakültesi

5

Seçmeli                             

GÜZ

1T-1U              

2,5

JO501

Jinekolojik Operasyonlar

Veteriner Fakültesi

5

Seçmeli                             

GÜZ

1T-1U              

2,5

DOG402

Doğum Bilgisi ve Jinekolji II

Veteriner Fakültesi

4

Zorunlu              

BAHAR              

3T

4

*   JİN402

Jinekoloji

Veteriner Fakültesi

4

Zorunlu              

BAHAR              

4T

-

DJY302

Doğum ve Jinekolojide Alternatif Tedavi Yöntemleri

Veteriner Fakültesi

3

Seçmeli                             

BAHAR              

1T-1U              

2,5

RES402

Reprodüktif Endokronoloji ve Sürü Yöntemi

Veteriner Fakültesi

4

Seçmeli                             

BAHAR              

1T-1U              

2,5

RU402

Reprodüktif Ultrasonografi

Veteriner Fakültesi

4

Seçmeli                             

BAHAR              

1T-1U              

2,5

EHD402

Evcil Hayvanlarda Üremenin Denetlenmesi

Veteriner Fakültesi

4

Seçmeli                             

BAHAR              

1T-1U              

2,5

* 2012-2013 Eğitim öğretim yılı öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerin ders müfredatı.

 

Yüksek lisans programı kapsamında Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde verilen dersler.

 

Doktora programı kapsamında Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde verilen dersler.

 

 

 

 

 

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Akademik Kadrosu

 

Unvanı, Adı ve Soyadı

Dahili

Mai   l

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. İbrahim KÜÇÜKASLAN

8675

kucukaslan@dicle.edu.tr

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nihat ÖZYURTLU

8625

nozyurtlu@dicle.edu.tr

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Servet BADEMKIRAN

8653

sebad@dicle.edu.tr

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. M. Osman ATLI

8660

moatli@dicle.edu.tr

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mehmet KÖSE

8677

mehmetkose1977@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI

Tanıtım

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalımız 2007 yılına kadar Hastalık ve Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı’na bağlı Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmüştür. 2007 yılında Veteriner Fakültelerinde yeni bölümlerin kurulması kapsamında Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı bünyesinden ayrılarak Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı adıyla Klinik Bilimler Bölüm başkanlığına bağlanmıştır.

Anabilim Dalının kuruluşundan itibaren yürütülen bilimsel araştırmalar ve uygulamalar, Türkiye’de hayvanlarda üreme ve üreme biyoteknolojisi ile ilgili konuları içermektedir.

Anabilim dalı bünyesinde; evcil hayvanlarda üreme biyoteknolojisi (östrusun uyarılması, spermanın alınması ve dondurulması, in-vitro ve in-vivo embriyo eldesi, suni tohumlama, embriyo transferi) konularında Ar-Ge çalışmaları ve saha uygulamaları yapılmaktadır. Çiftlik ve pet hayvanlarında üreme problemlerinin teşhis ve tedavisi ile üreme performanslarının arttırılması alanında kullanılan yöntemlerin öğretildiği ve araştırıldığı bilim dalıdır   .

Son yıllarda araştırıcılar; sığırlarda in-vivo embriyo üretimi ve transferi, koyunlarda in-vitro embriyo eldesi, koçlarda spermanın dondurulması ve suni tohumlama ve koyunlarda östrus senkronizasyonu ile ilgili saha uygulamaları ve araştırma konuları üzerine yoğunlaşmıştır.

2007 yılında kurulan Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, bir Profesör, bir Doktor Öğretim Üyesi ve bir Biyolog ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Anabilim Dalı bünyesinde; Sperma ve Embriyo Araştırma Laboratuarı ve Öğrenci Uygulama Laboratuarı bulunmaktadır. Laboratuar faaliyetleri kapsamında; erkek hayvanlarda fertilite raporu, sperma analiz (kullanıma uygunluk) raporu, boğa, aygır, koç, teke, köpek, horoz ve hindilerden spermanın alınması, dondurulması ve yetiştirici adına muhafaza edilmesi gibi hizmetler verilebilmektedir.

Çalışma Alanları

Evcil hayvanlardan spermanın alınması, sulandırılması, kısa süreli saklanması ve dondurularak uzun süreli saklanmasına yönelik yöntemlerinin geliştirilmesi, dişi hayvanlarda gamet hücreleri ve embriyoların dondurulması, embriyo transferi çalışmaları, farklı tohumlama yöntemleri ile (laparoskopik, rekto-vaginal, servikal, intra uterin) suni tohumlama çalışmaları. Çiftlik hayvanlarında üremenin kontrolü, östrusların uyarılması, östrus ve ovulasyon senkronizasyonu ve sabit zamanlı suni tohumlama programlarının geliştirilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Program ve İçerikleri

Anabilim Dalımızda Lisans dersleri verilmekte olup Yüksek Lisans ve Doktora Programları bulunmamaktadır. Anabilim Dalımızca verilen dersler ve içerik linki aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Dersin Adı / İçeriği*

Verildiği Birim

Kodu

Sınıf              

Zorunlu/              

Seçmeli

Dönemi              

Ders saati

AKTS              

Evcil Hayvanlarda Embriyo

Transferi

Veteriner Fakültesi

EHT401

4

Seçmeli

Güz

1T+1U

2,5

Reprodüksiyon   ve Suni Tohumlama

Veteriner Fakültesi

REP402

4

Zorunlu

Bahar

2T

3

Arı Balık Laboratuar Hayvanları ve Yabani Hayvanlarda Üreme ve Suni Tohumlama

Veteriner Fakültesi

ABS201

2

Seçmeli

Bahar

1T+1U

2,5

* Ders içeriği için Dersin adını tıklayınız.

Akademik Kadro/Araştırıcı Kadrosu

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanlığı

Unvanı, Adı ve Soyadı

Dahili Telefon Numarası              

Mail adresi

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ferit ÖZMEN

8667

ferit-ozmen@hotmail.com

Laboratuar Sorumlusu

Biyolog Uğur ŞEKER

8672

ugurseker@post.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Tanıtım

11.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunla kurulan ve 1993-1994 yılında eğitim ve öğretime başlayan Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde İç Hastalıkları Anabilim Dalı Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İç Hastalıkları Anabilim Dalında eğitim ve öğretim ilk kadrolu Hocası Merhum Prof. Dr. Servet SEKİN ile başlamıştır. İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nın başlıca misyonu eğitim, araştırma ve klinik hizmetleri ile öğrencilerin hastalıklardan korunma, teşhis ve tedavileri konularında eğitilmeleridir. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Servet SEKİN Polikliniğ’inde tektırmaklı, ruminant, kedi, köpek ve egzotik hayvanların klinik muayene ve sağaltımlarına yönelik hizmet verilmektedir. Çiftlik gezilerinin yanısıra Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesi Hayvan Bakım evi ve Rehabitasyon merkezine düzenlenen ziyaretler ile öğrenci eğitimine katkı sunulmaktadır. Anabilim Dalı derslerine Öğrenciler Kliniğe giriş dersi ile başlar, bunu " İç Hastalıkları I", " İç Hastalıklar II" ve "Adli Tıp" ile Geviş Getiren Hayvan Sindirim Hastalıkları takip eder. Bunlar öğrenciler için mesleki zorunlu derslerdir, öğrenciler bu derslerle klinik çalışmalara hazırlanırlar. Bu süreçte klinik ve çiftlik ortamında problem çözme, bilgi toplama ve edindikleri bilgileri uygulama olanağı bulurlar. Haftada beş gün hizmet veren Prof. Dr. Servet SEKİN Polikliniği’nde İç Hastalıkları Anabilim Dalı olarak yılda yaklaşık 400 hastaya klinik hizmeti verilmektedir. İç Hastalıkları Kliniği'ne getirilen veya pratisyen hekimlerin sevk ettikleri hastaların çoğunu sığır, at, köpek, kedi ve son yıllarda gittikçe artan sayılarda egzotik pet hayvanları oluşturmaktadır. İç Hastalıkları Anabilim Dalı, kompleks hastalıklara ilişkin ileri tanı teknikleri ve tedavi seçenekleri konusunda veteriner hekimlerle birlikte çalışmakta, yanı sıra yaşam boyu sürekli eğitim ilkesine dayalı kurslar düzenlenmektedir. Bugüne kadar 4 doktora öğrencisi mezun eden Anabilim Dalında 1 (Bir) Doçent, 2 (İki) Dr. Öğrt. Üyesi, 1 doktora ile 3 (Üç) Yüksek lisans öğrencisi ile lisans ve lisansüstü öğrenim vermektedir.

 

 

 

 

 

 

Anabilim Dalımızca verilen dersler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Dersin Adı

Verildiği Birim

Sınıf

Zorunlu/

Seçmeli

Dönemi                             

Ders saati

AKTS                             

İç Hastalıkları I

Veteriner Fakültesi

3

Zorunlu

Güz

3

6

İç Hastalıkları II

Veteriner Fakültesi

3

Zorunlu

Bahar

3

6

Veteriner Adli Tıp

Veteriner Fakültesi

5

Zorunlu

Güz

1

2

Geviş getirenlerin ön mide hastalıkları

Veteriner Fakültesi

5

Zorunlu

Güz

2

4

Geviş getiren hayvan hastalıkları

Veteriner Fakültesi

5

Zorunlu

Güz

3

6

İç Hastalıkları Kliniğe Giriş

Veteriner Fakültesi

3

Zorunlu

Bahar

1

2

Genel Tedavi

Veteriner Fakültesi

4

Seçmeli

Güz

1 T+1U

2.5

Ekzotik Hayvan Hastalıkları

Veteriner Fakültesi

4

Seçmeli

Güz

1 T+1U

2.5

Neonatal Hayvan Hastalıkları

Veteriner Fakültesi

4

Seçmeli

Bahar

1 T+1U

2.5

Lab. Sonuçlarının yorumlanması

Veteriner Fakültesi

4

Seçmeli

Bahar

1 T+1U

2.5

 

 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Akademik Kadrosu

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı

Unvanı, Adı ve Soyadı

Dahili

Mai l

Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Hasan İÇEN

8620

hasanicen@dicle.edu.tr

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Aynur ŞİMŞEK

8644

asimsek@dicle.edu.tr

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Akın KOÇHAN

8636

akin.kochan@dicle.edu.tr