STAJ DUYURUSU

Zorunlu yaz stajını iş yerlerinde yapan öğrencilerimizin stajla ilgili tüm evraklarını 30 Eylül 2020 tarihine kadar Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı adresine gönderilmek üzere iadeli taahhütlü olarak postaya veya kargoya vermeleri ya da staj komisyonu raportörü Ayşe İLTER’e elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Zorunlu yaz stajını ödev olarak yapmayı tercih eden öğrencilerimizin ise staj ödevlerinin fiziki nüshalarını yüz yüze eğitim-öğretimin başladığı günden başlayarak 10 iş günü içerisinde staj komisyonu raportörü Ayşe İLTER’e elden teslim etmeleri rica olunur.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.