Mezun Durumunda Olan Öğrencilerimizin Dikkatine
Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimizin mezuniyet işlemlerini tamamlayabilmeleri için Veteriner Hekim Andı okuma işlemlerini Dekanlığımızca oluşturulan Mesleki Yemin Komisyonu üyelerinden birinin katılımıyla yapmaları gerekmektedir. Yemin okuma her iş gününün 10:00- 12:00 saatleri arasında yaptırılacaktır.