BESİN/GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler


Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Hüsnü Şahan GÜRAN


Tarihçe:


1992 yılında kurulan Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Hastalık ve Klinik Bilimler Bölümü altında yer alan Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalımız 2007 yılında Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü altında Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı olarak yapılandırılmıştır. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı’nın kurucu asistanları 1998 yılında göreve başlayan Prof. Dr. Aydın VURAL ve Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN’dır.

Bölümümüzde görev yapan Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları.

Öğretim üyesi

Bölüm Başkanlığı

Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr. Aydın VURAL

2007-2015

2004-2015

Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN

2015-2017

2015-2017

Doç. Dr. Hüsnü Şahan GÜRAN

2017-…devam ediyor

2017-… devam ediyor


Misyon

 • “Çiftlikten çatala gıda güvenliği” çerçevesinde eğitim almış; piyasanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek güncel bilgilerle donatılmış Veteriner Hekimler yetiştirmek
 • Veteriner Hekimlerin halk sağlığı ve gıda güvenliğindeki rolleri ve önemlerinin tüm toplum kesimi tarafından bilinmesini sağlamak
 • Gıda üretiminde ve satışında çalışan kişilere gıda güvenliği, ulusal ve uluslar arası mevzuat ve hijyen konularında eğitim vermek
 • Kasaplar ve şarküteri reyonu görevlileri gibi meslek gruplarının mesleki bilgilerini geliştirmek ve bunları belgelendirmek
 • Tüm bölgeye güvenilir ve referans nitelikte laboratuar hizmeti vererek toplum sağlığını korumaya yardımcı olmak
 • Lisansüstü eğitim vererek alanında uzman kişiler yetiştirmek
 • Üretim ünitelerimizde modern ve hijyenik üretim teknikleri uygulayarak üreticilere ve girişimcilere önderlik etmek model oluşturmak
 • Yeni ürün geliştirme veya var olan yöresel ürünlerin üretim ve hijyenik kalitesinin geliştirilmesi

 

Vizyon

 • Uluslar arası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak
 • Ulusal ve uluslararası projeler yürütmek veya bu projelerde görev almak
 • Bilimsel kongre ve sempozyumlar düzenlemek
 • Çeşitli kurslar ve eğitimler düzenlemek
 • Uluslar arası düzeyde akredite olabilecek laboratuar alt yapısının kurulması
 • Referans laboratuar olarak tüm bölgeye hizmet vermek
 • Gıda mevzuatının uygulanması, sağlıklı gıda temini ve toplum sağlığının korunması konularında resmi ve özel kuruluşlara teknik destek vermek
 • Hayvansal ürün üretimi için pilot tesisler kurmak; bu tesislerde öğrencilerimizin eğitimini sağlamak ve sanayiye model oluşturmak
 • Bölgede gıda üretiminde, taşınmasında, depolanmasında ve satışında çalışan kişileri eğitmek ve sertifikalandırmak

 

Kalite Politikası

 • Bölümümüzdeki tüm gıda analizlerinde ulusal ve uluslararası kabul görmüş yöntemleri kullanmak
 • Analiz hizmetlerinde akredite olmak
 • Eğitim hizmetlerinde akredite olmak

 

Anabilim Dalları

Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı