“KARANTİNA” İSİMLİ SANAL MULTİDİSİPLİNER GRUP SERGİSİ
“KARANTİNA” İSİMLİ SANAL MULTİDİSİPLİNER GRUP SERGİSİ


“KARANTİNA” İSİMLİ SANAL MULTİDİSİPLİNER GRUP SERGİSİ


Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, içinde bulunduğumuz “COVID-19 PANDEMİ”sinden dolayı sanatsal etkinliklerini Öğretim Elemanlarıyla birlikte sanal ortama taşıyarak, “KARANTİNA” isimli Sanal Multidisipliner Grup Sergisi ile etkinlikler dizisini bu sergi ile başlatmış bulunmaktadır. Sosyal mesafenin korunduğu bu günlerde sanatsal etkinliklerini sanal bir galeriye taşıyan Sanat ve Tasarım Fakültesi’inin tüm öğretim elemanlarının katılımıyla; Resim, Özgünbaskı, Grafik Tasarım, Heykel ve Enstalasyon gibi farklı disiplinlerden 28 tane çalışma yer almaktadır.