Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi


Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi (MD), mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla Temmuz 2010'da yayın hayatına başlamıştır.

Yazışma Adresi:

Mühendislik Dergisi, Koordinatörlük ve Yayın Bürosu 
Dicle Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi  
21280, Diyarbakır- Türkiye 
web(Dergipark) https://dergipark.org.tr/dumf