Bölüm Yönetimi
Bölüm Başkanı

Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç.Dr. Atilla G. Devecioğlu