KOMISYONLAR

İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde oluşturulmuş olan komisyonlar, bölümümüzdeki akademik ortam, eğitim-öğretim kalitesi, mezun ve sektörlerle ilişkiler ve uluslararası ilişkiler konularında izleme, değerlendirme, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarından sorumludurlar. Komisyonlarla ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır.

Lisans Programları Eğitim – Öğretim Komisyonu

Prof. Dr. Z. Fuat TOPRAK (Başkan)

Prof. Dr. Sedat HAYALİOĞLU

Prof. Dr. Tamer BAĞATUR

Prof. Dr. Özgür DEĞERTEKİN


Lisansüstü Programları Eğitim – Öğretim Komisyonu

Prof. Dr. TAMER BAĞATUR (Başkan) 

Doç. Dr. Nizamettin HAMİDİ 

Doç. Dr. A. Halim KARAŞİN 

Doç. Dr. M. Salih KESKİN

Doç. Dr. Gültekin AKTAŞ 

Stratejik Planlama, Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Komisyonu

Doç. Dr. Fevzi ÖNEN (Başkan)

Doç. Dr. Gültekin AKTAŞ

Öğr. Gör. Şeyhmus TÜMÜR

İletişim ve Tanıtım Komisyonu

Doç. Dr. M. Salih KESKİN (Başkan)

Öğr. Gör. Gülay YALÇIN BAYAR

Akademik Etkinlikler Komisyonu

Prof. Dr. Z. Fuat TOPRAK (Başkan)

Öğr. Gör. Gülay YALÇIN BAYAR 

Arş. Gör. Sertaç ATABEY

Teknik Gezi ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi M.Hayrullah AKYILDIZ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi M. Emin ÖNCÜ 

Öğr. Gör. Şeyhmus TÜMÜR

Web / İnternet Komisyonu

Prof. Dr. Z. Fuat TOPRAK (Başkan)

Öğr. Gör. Ali EM

İntibak (Yatay/Dikey Geçiş, Ders Muafiyeti) Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Recep ÇELİK (Başkan) 

Öğr. Gör. Ali EM

Öğr. Gör. Şeyhmus GÜRBÜZ

Arş Gör. İ. Behram UĞUR 

Arş. Gör. İ. Baran KARAŞİN

Staj ve İntörn Mühendislik Komisyonu

Doç. Dr. A. Halim KARAŞİN (Başkan) 

Dr. Öğr. Üyesi Hayrullah AKYILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Recep ÇELİK 

Arş. Gör. İ. Baran KARAŞİN

Arş. Gör. Sertaç ATABEY

Erasmus Programı Komisyonu

Doç. Dr. Necati KAYAALP (Başkan)

Arş. Gör. İ. Behram UĞUR 

Mevlana Programı Komisyonu

Doç. Dr. Necati KAYAALP (Başkan) 

Arş. Gör. Dr. Fırat GÜMGÜM

Farabi Programı Komisyonu

Doç. Dr. Fevzi ÖNEN (Başkan) 

Öğr. Gör. Şeyhmus GÜRBÜZ 

Ders ve Sınav Programları Komisyonu

Doç. Dr. M. Salih KESKİN (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Senem YILMAZ ÇETİN

Arş. Gör. Dr. Fırat GÜMGÜM 

Mezuniyet ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

Öğr. Gör. Gülay YALÇIN BAYAR  (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Senem YILMAZ ÇETİN

Hidrolik Laboratuvarı Sorumluları

Prof. Dr. Tamer BAĞATUR (Sorumlu)

Arş. Gör. Sertaç ATABEY 

Çevre Araştırma Laboratuvarı Sorumluları

Doç. Dr. Necati KAYAALP (Sorumlu)

Öğr. Gör. Şeyhmus TÜMÜR

Yapı-Deprem Araştırma Laboratuvarı Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi M. Emin ÖNCÜ (Sorumlu)

Arş. Gör. İ. Behram UĞUR

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Sorumluları

Doç. Dr. Halim KARAŞİN (Sorumlu)

Arş. Gör. Dr. Senem YILMAZ

Yapı ve Deprem Güvenliği Laboratuvarı Sorumluları

Doç. Dr. Gültekin AKTAŞ (Sorumlu)

Arş. Gör. İ. Baran KARAŞİN

Zemin Mekaniği ve Ulaştırma Laboratuvarı Sorumluları

Doç. Dr. Salih KESKİN (Sorumlu) 

Dr. Öğr. Üyesi M. Hayrullah AKYILDIZ