STAJ ÖNEMLİ DUYURU

Pandemi Dönemi Staj Ödevi

Pandemi sebebiyle; öğrencilerimiz zorunlu stajlarını araştırma ödev/proje online eğitim yoluyla tamamlayabilecekleri yönünde Üniversitemiz senatosu karar almıştır. Pandemi Döneminde yüz yüze staj yapmak istemeyen öğrencilerimiz Stajlarını Araştırma Ödevi olarak yapabilirler.

Staj Ödevini Araştırma Ödevi olarak yapmak isteyen öğrencilerimizin Staj Komisyonumuzun belirlediği aşağıdaki hususlara riayet etmesi gerekmektedir.

1.         Pandemi Dönemi Staj Araştırma Ödevi Ek1 de verilen staj konularına göre araştırma ödev konusunun yer aldığı Ek2 formu doldurulup DUZEM öğrenci portalına yüklenecektir.

2.         İlgili Bölüm Staj danışmanı belirlenen konunun uygunluğunu tetkik eder uygun görülmemesi halinde mail yoluyla yeni bir konu öğrenciye bildirir.

3.         Öğrenci belirlenen konu ile ilgili 15 sayfadan az olmamak üzere şekil olarak Bitirme Tezi Yazım Kılavuzuna uygun olarak (“Times New Roman” yazı stilinde, 12 punto yazı büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığında) hazırlayacaktır.

4.         Öğrenci hazırladığı araştırma ödev dokümanını 31/07/2020 tarihine kadar  DUZEM öğrenci portalına yüklenecektir.

5.         Yüz yüze klasik staj yapan öğrencilerimiz de benzer şekilde staj defterlerini word veya pdf olarak 31/07/2020 tarihine kadar DUZEM öğrenci portalına yükleyecektir. Bu tarihten sonra tamamlanan yüz yüze stajların portala yüklenememesi durumunda ilgili staj danışmanın email adresine gönderilecektir.

6.         Öğrencinin araştırma ödevi veya staj defteri başarılı sayılır ise Staj yerine işlenecektir.

NOT: DUZEM öğrenci portalında staj ödevi tanımlanmamış öğrencilerimiz staj-1 ve/veya staj-2 yerine sayılacak araştırma ödevlerini  karasin@dicle.edu.tr . Email adresine gönderebilirler.