STAJ Önemli Duyuru

2019 – 2020 Öğretim Yılı Staj Yapacak Olan Öğrencilere Duyuru!

Covid 19 Pandemi sebebiyle; öğrencilerimiz zorunlu stajlarını araştırma online olarak ödev/proje şeklinde yapabileceklerine dair üniversitemiz senatosunun kararı ile imkan verilmiştir. Bu karara göre, Pandemi nedeniyle yüz yüze staj yapmak istemeyen öğrencilerimiz Stajlarını Araştırma Ödevi olarak yapabilir.

Staj Ödevini Araştırma Ödevi olarak yapmak isteyen öğrencilerimizin Staj Komisyonumuzun belirlediği aşağıdaki hususlara riayet etmesi gerekmektedir.

1. Online staj yapacak olan öğrenciler  ‘2019-2020 Yaz Dönemi Ödev/Proje Online Eğitim Yoluyla Staj Tamamlama Tercih Formu’nu (EK 2) doldurulup DUZEM öğrenci portalına yükleyecektir.

2. İlgili Bölüm Staj danışmanı, belirlenen konunun (Ek1) uygunluğunu tetkik eder uygun görülmemesi halinde mail yoluyla yeni bir konu öğrenciye bildirir.

3. Öğrenci belirlenen konu ile ilgili 15 sayfadan az olmamak üzere şekil olarak Bitirme Tezi Yazım Kılavuzuna uygun olarak (“Times New Roman” yazı stilinde, 12 punto yazı büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığında) hazırlayacaktır.

4. Öğrenci hazırladığı araştırma ödev dokümanını 31/07/2020 tarihine kadar DUZEM öğrenci portalına yükleyecektir.

5. Yüz yüze klasik staj yapan öğrencilerimiz de benzer şekilde staj defterlerini Word veya PDF olarak 31/07/2020 tarihine kadar DUZEM öğrenci portalına yükleyecektir.

5. Öğrencinin araştırma ödevi veya staj defteri başarılı sayılır ise Staj yerine işlenecektir.

NOT: Daha fazla detay için DUZEM öğrenci portalına bakılabilir.


,İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Z.Fuat TOPRAK