BELGELER VE YONERGELER

EK 1 BITIRME PROJESİ ESASLARI(YONERGE)

EK2 BITIRME PROJESİ YAZILIM KLAVUZU(DUMBP ÖRNEK PROJE)