Temel İslam Bilimleri
  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI:         Prof. Dr. Metin BOZAN
1. Tefsir Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ali AKAY
2. Hadis Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. H. Musa BAĞCI
3. İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. M. Tayyip KILIÇ
4. Kelam Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. Ahmet Akgüç
5. Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Abdurrahim ALKIŞ
6. Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. M. Cevat ERGİN
7. İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Metin BOZAN
8. Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hacı ÖNEN