Tefsir Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali AKAY

Prof. Dr. Muhammed ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi M. Yusuf HAKLI

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TEMİZKAN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇELİK

Arş. Gör. Nefise İNAL