Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi  Hacı ÖNEN

Öğr. Gör. İsmail KANBAZ

Öğr. Gör. Mutlu SAYLIK

Öğr. Gör. Lokman ŞAN

Arş. Gör. Dr. Rıfat ABLAY