İslam Tarihi ve Sanatları

 

İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim ÖNER 

1.

İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim ÖNER

2.

Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim ÖNER 

3.

Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı:

Doç. Dr. Ahmet AKGÜÇ

4.

Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi M. Sait MERMUTLU