İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Necmi DERİN