Fakülte Yönetim Kurulu
1. Prof. Dr. Ali AKAY Başkan
2. Prof. Dr. Nazım HASIRCI Üye
3. Prof. Dr. Canan SEYFELİ Üye
4. Prof. Dr. M. Cevat ERGİN Üye
5. Doç. Dr. M. Tayyib KILIÇ Üye
6. Doç. Dr. Hayreddin KIZIL Üye
7. Dr. Öğr. Üyesi Esra ASLAN Üye
8. Mehmet Fatih PULLU Raportör