Fakülte Kurulu
1. Prof. Dr. Ali AKAY Başkan
2. Prof. Dr. M. Cevat ERGİN Üye
3. Prof. Dr. Nazım HASIRCI Üye
4. Prof. Dr. Metin YİĞİT Üye
5. Prof. Dr. Canan SEYFELİ Üye
6. Doç . Dr. Hayreddin KIZIL                     Üye
7. Doç. Dr. M. Tayyip KILIÇ                  Üye
8. Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim ÖNER            Üye
9. Dr. Öğr.  Üyesi Orhan CANPOLAT       Üye
10. Mehmet Fatih PULLU                           Raportör