Dinler Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Canan SEYFELİ

Doç. Dr. Hayreddin KIZIL

Dr. Öğr. Üyesi M. Hadi TEZOKUR

Arş. Gör. Dilek ÖZBEY TAN