Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Eyyüp TANRIVERDİ

Prof. Dr. M. Edip ÇAĞMAR

Prof. Dr. M.Cevat ERGİN

Dr. Öğr. Üyesi  Mahmoud NAASSAN

Öğr. Gör. Mehmet Fadıl ÜNSAL

Öğr. Gör.  Abdülbasit KUŞÇA

Öğr. Gör.  Hasan YAVUZ

Öğr. Gör. İsmail BOZKUŞ

Öğr. Gör. Ömer YILDIZ

Arş. Gör. Dr. Hüseyin ZAMUR

Arş. Gör. Mehmet GÜLNİHAL

Arş. Gör. Nihat TARİ